No Picture

ปรับหน้าเพจใหม่

มิถุนายน 17, 2017 ครูออฟ 0

วันนี้เข้ามาปรับเพจสื่อการสอน ในเฟซบุคใหม่ เพิ่มเนื้อหาเข้าไปและ เข้าไปเปลี่ยนหัวเพจด้วย สวยใส กว่าเดิมเนอะ ๆ กดติดตาม ถูกใจด้วยน่ะ   https://www.facebook.com/kruaof  

ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

กันยายน 13, 2016 ครูออฟ 0

การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ถือเป็นกระบวนการในการทำโครงงานที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 3.1 การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน หัวข้อ ส่วนใหญ่ที่นำมาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่างๆ การสังเหตสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว ปัญหาที่จะนำ มาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์นั้นได้จากแหล่งที่ต่างกัน ได้แก่ การอ่านค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร หนังสือพิมพ์ หรือ [ อ่านต่อ ]