photoshop

แนะนำโปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น ป.5

22 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จัดว่าเป็นโปรแกรมสร้างสรรค์ภาพ และตกแต่งภาพกราฟิกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีเครื่องมือที่พร้อมต่อการทำงาน ทำให้นักกราฟิกส่วนใหญ่ต่างก็ใช้ Photoshop ในการตกแต่งภาพกราฟิก

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ป.5

15 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง

วรรณะของสี คืออะไร | ความหมายของแต่ละสี

1 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

วรรณะของสี มี 2 วรรณะ ซึ่งแบ่งตามกลุ่มสี ที่เมื่อมองจะให้ความรู้สึกแตกต่างกัน คือ สีโทนร้อน และสีโทนเย็น สีโทนร้อน จะให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉง ร่าเริง รื่นเริง ส่วนสีโทนเย็น จะให้ความรู้สึกสงบ เยือกเย็น ซึ่งสีสำคัญอย่างมากในการออกแบบ เพราะโทนสีแต่ละสี ให้อารมณ์ และสื่อถึงความรู้สึกที่ต่างกัน  อย่างเช่น โรงพยาบาลมักจะใช้สีน้ำเงิน หรือสีเขียว ซึ่งสื่อถึงความสงบ พึ่งพาได้  ต่างจากแอพพลิเคชั่น ซื้อของออนไลน์ ที่มักจะใช้สีโทนร้อน ที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลง เทรนด์ กระฉับกระ [ อ่านต่อ ]

ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6

10 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจส่วนประกอบของโปรแกรมและสามารถบอกขั้นตอนการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้ เช่น กำหนดพื้นที่เพื่อแก้ไขภาพ, สร้างข้อความและเปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพได้ (K) เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้แถบเมนูและแถบเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการฝึกทักษะการตกแต่ง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงรูปภาพ เช่น การทำให้ภาพสว่างขึ้น การลบพื้นหลังหรือส่วนที่ไม่ต้องการออก และสามารถใส่ข้อความตัวอักษรได้ (P) เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ [ อ่านต่อ ]

ขนาดและความละเอียดของภาพ

10 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนอธิบายวิธีการตั้งค่าการภาพที่มีขนาดตามต้องการในโปรแกรม Photoshop CS6 ได้ นักเรียนเลือกใช้ กำหนด ปรับขนาดภาพต้องการในโปรแกรม Photoshop CS6 ได้ ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีความรับผิดชอบ รู้จักการกำหนดขนาดของงานที่เราต้องการจะสร้าง File > New หรือกดปุ่ม Ctrl+N ก็ได้ครับ  ปรากฏหน้าต่าง New ตามภาพด้านล่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้   Name : นักเรียน สามารถตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการได้ทันที แต่หากยังไม่ต้องการตั้งก็ใช้ชื่อที่ให้มา ได้ก่อน Untitled-1 &nbsp [ อ่านต่อ ]

การเลิกใช้งานโปรแกรม

2 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

เมื่อเราต้องการเลิกใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ดำเนินการดังนี้ คลิกเลือกคำสั่ง File –> Exit  หรือคลิกเมาส์ที่เครื่องหมาย กากบาท ด้านบนขวา จากนั้นโปรแกรมจะปิดโดยอัตโนมัติ

บันทึกไฟล์ทับของเดิม

2 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การเปิดไฟล์ภาพมาตกแต่งสี,แสงเงาหรือกำหนดค่าเอฟเฟ็กต์ให้กับภาพแต่ไม่ได้ใช้คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างเลเยอร์(เลเยอร์คือชั้นที่จัดวางรูปภาพ)หรือสร้างกราฟิกอื่นๆเพิ่มเติมในภาพเมื่อเลือกคำสั่ง File>Saveโปรแกรมจะให้บันทึกทับชื่อไฟล์เดิมรูปแบบเดิม(จะไม่มีไดอะล็อกบ๊อกซ์SaveAs เปิดขึ้นมาหากไม่ต้องการให้ทับไฟล์เดิมต้องคลิก เลือกคาสั่ง File>SaveAs ) บันทึกเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ นอกจากการบันทึกเป็นไฟล์ .psd และบันทึกลงในรูปแบบของไฟล์ต้นฉบันเดิม แล้วยังบันทึกไฟล์ภาพเก็บไว้ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามต้องการ โดยคลิกเลือกค [ อ่านต่อ ]

การบันทึกงานบันทึกไฟล์ Photoshop(.PSD)

2 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การแก้ไขไฟล์ภาพโดยการสร้างกราฟิก เพิ่มการตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของไฟล์ภาพที่มีผลกับโครงสร้างเดิมของภาพเมื่อเลือกคำสั่ง File > Save จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Save As ขึ้นมาโดยจะเลือกรูปแบบของไฟล์เป็น Photoshop (*.PSD, *.PDD) เป็นค่าพื้นฐานดังนี้           คุณสมบัติของไฟล์ PSD จะเก็บรายละเอียดการทำงานต่าง ๆ เช่น เลเยอร์, ฟอนต์และเส้นพาธ ไว้ได้อย่าง ครบถ้วนช่วยให้การนำไฟล์ภาพกลับมาแก้ไขทำได้ง่ายในขณะที่ไฟล์ประเภทอื่นจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้หรือได้เพียงบางส่วน

การย่อ-ขยายภาพ

2 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

เราต้องการแก้ไขขนาดรูปภาพที่เราได้เปิดขึ้นมาให้ตรงกับความต้องการให้คลิกที่เมนู Image -> Image Size  จะปรากฏวินโดว์ Image Size จากนั้นให้กำหนดขนาดของรูปภาพเปิดภาพที่เราต้องการจะย่อหรือขยาย ขนาด ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 ไปที่เมนู Image => Image Size หรือกดปุ่ม Alt + Ctrl + I จากรูปจะได้ค่าดังนี้ Pixel Dimensions จะมีขนาดอยู่ 306.8k ที่ขนาดกว้างยาว 283x370pixel Document Size จะอยู่ที่ 9.99×13.04cm (เราสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยเป็นนิ้ว,%,mm หรืออย่างอื่นก็ได้) Resolution โดยทั่วไปถ้าเป็นรูปที่ใช้ [ อ่านต่อ ]

การเปิดไฟล์ภาพ

2 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

เมื่อเรามีรูปภาพ เช่น ภาพถ่ายซึ่งต้องการนามาปรับแต่งเพิ่มเติมเราจะต้องทำการเปิดไฟล์รูปภาพนั้นขึ้นมา จากนั้นค่อยกำหนดรูปแบบการปรับแต่งตามความต้องการการเปิดไฟล์รูปภาพทำได้โดยคลิกที่เมนู File->Open จะปรากฏวินโดว์ Open จากคลิกเลือกชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการเมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Open ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่ม Cancel การเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาทำงาน           1. Click ที่เมนู File           2. เลือ [ อ่านต่อ ]