แบบทดสอบออนไลน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

1 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ทำแบบทดสอบ: https://www.kruaof.com/?p=18418 หลักสูตรการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติทันที 1. เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ2. เกณฑ์การผ่าน: ทำแบบทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร จัดทำโดย งานสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกับงานสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพงโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ หมายเหตุ โปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเ [ อ่านต่อ ]

แบบทดสอบวัดความรู้เท่าทันสื่อ โครงการละครสั้น “ดิจิแมน ผู้พิทักษ์ไซเบอร์ ” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถตอบคำถามได้ไม่น้อยกว่า 9 ข้อ จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

30 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

1. ระบบเต็มหรือจำกัดจำนวนต่อวัน แนะนำให้ทำช่วงเช้า2. ใส่อีเมล์ผิดต้องใช้ gmail เท่านั้น3. คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด4. ต้องใช้เวลาในการตอบกลับอีเมล์ อาจนานถึง 1วัน5. อาจอยู่ในเมล์ขยะ6. บางเพจจำกัด gmail และให้ทำได้เพียงครั้งเดียว7. บางเกียรติบัตรไม่ส่งทางอีเมล์ต้องดาวโหลดจากเว็บไซต์

แบบทดสอบ Microsoft PowerPoint 2019

29 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

คำชี้แจง– ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้– ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก– ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้– ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้– เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 16 ข้อขึ้นไป https://www.thaitestonline.com/test_20_on_98665.html

แบบทดสอบ ชุดวิชา คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

29 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

คำชี้แจง – ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้– ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก– ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้– ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้– เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป https://www.thaitestonline.com/test_with_time_on_75145.html

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 4 แสงและสมบัติของแสง

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 4 แสงและสมบัติของแสง

28 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

คำชี้แจง – ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้ – ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก – ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้ – ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้ – เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป https://www.thaitestonline.com/test_20_on_39262.html

แบบทดสอบ วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

17 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

คำชี้แจง – ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้ – ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก – ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้ – ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้ – เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป https://thaitestonline.com/test_71176.html

ข้อสอบภาษาอังกฤษ  Duolingo 

14 กรกฎาคม 2022 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

เนื่องจากข้อสอบภาษาอังกฤษ Duolingo เป็นข้อสอบแนวใหม่ที่ผลคะแนนสามารถใช้ยื่นเข้ามหาลัยได้ โดยผลของคะแนนเทียบเท่ากับ IELTS TOEFL สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ https://online.chulatutor.com/p/duolingo , https://www.chulatutor.com/blog/duolingo-english-test/ , https://www.chulatutor.com/blog/duolingo/ เครดิต https://online.chulatutor.com/p/duolingo

แบบทดสอบ บทที่ 1 จัดเก็บเข้าที่มีระเบียบ ป.4

4 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ บทที่ 1 จัดเก็บเข้าที่มีระเบียบ ป.4 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 ให้ผ่าน 7 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ ที่กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะผ่าน https://www.thaitestonline.com/test_10_on_82625.html

แบบทดสอบ บทที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4

4 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ บทที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 ให้ผ่าน 7 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ ที่กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะผ่าน คำชี้แจง – ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ – ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้ – ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก – ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้ – ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้ – เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 [ อ่านต่อ ]