No Image

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ป.5

7 เมษายน 2022 ครูออฟ 1
Print Friendly, PDF & Email

ที่ หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วันที่สอน 1 ส่วนหน้า 2 1 การใช้เหตุผลแก้ปัญหา การแก้ปัญหา 17 พฤษภาคม 2565 3 การพิจารณาปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา 24 พฤษภาคม 2565 4 วิธีการแก้ปัญหา 31 พฤษภาคม 2565 5 เกมการแก้ปัญหา 7 มิถุนายน 2565 ุ6 การแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์ 14 มิถุนายน 2565 7 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การทำงานของคอมพิวเตอร์ 21 มิถุนายน 2565 8 การออกแบบอัลกอริทึม 28 มิถุนายน 2565 9 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 กรกฎาคม 2565 10 การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม 12 กรกฎาคม 2565 11 การเขียนโปรแกรมด้ [ อ่านต่อ ]

No Image

การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

9 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมาย ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้น สามารถค้นหาข้อมูล  ได้อย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนความคิดทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน  ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ จนเกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นอีกมากมาย เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์

No Image

การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ป.6

6 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

เว็บไซต์ https://code.org เป็นเว็บไซต์สำหรับการฝึกเขียนโปรแกรมโดยการใช้บล็อกคำสั่งมาต่อกัน เพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงาน ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจมากกว่าการเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง

No Image

คลิปการสอน การทำงานของคอมพิวเตอร์ ป.5

6 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การทำงานของคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลเข้ามา จากนั้นประมวลผลแล้วส่งข้อมูลออกไป โดยการรับข้อมูลจะรับผ่านทางหน่วยรับเข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แล้วมาประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู แล้วส่งข้อมูลออกมาทางหน่วยส่งออก เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เสียง

No Image

คลิปการสอน การแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์ ป.5

4 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การฝึกการแก้ปัญหาเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบได้เป็นอย่างดี แต่เราอาจยังไม่ต้องแก้ปัญหาจริง เพียงแค่ฝึกจากเกมที่มีอยู่ก็ได้ ซึ่งมีทั้งเกมในลักษณะของสื่อต่าง ๆ หรือเกมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการออกแบบโปรแกรมที่เขียนขึ้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างหลากหลาย

No Image

คลิปการสอน วิธีการแก้ปัญหา ป.5

4 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

วิธีการแก้ปัญหาเป็นการดำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ ถ้าพบวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกว่า สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการได้ ซึ่งการแก้ปัญหาอาจทำได้หลายวิธี เช่น  การลองผิดลองถูก การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกัน และการขจัด

No Image

คลิปการสอน การแก้ปัญหา ป.5

4 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ในชีวิตประจำวันทุกคนย่อมพบเจอปัญหามากมายหลายปัญหา เมื่อพบปัญหาแล้ว จะต้องทำความเข้าใจกับปัญหาเหล่านั้น จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาจะมีอยู่หลายวิธี สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และการที่จะแก้ปัญหาให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นจะต้องวางแผน ขั้นตอนการแก้ปัญหา

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ป.5

23 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมีเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมมากมาย โปรแกรมสแครช (Scratch) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่าย โดยการออกแบบอัลกอริทึมแล้วนำบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องมาวางเพื่อให้โปรแกรมทำงาน

No Image

การค้นหาข้อมูล ป.5

23 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรก ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วจะต้องใช้โปรแกรมสำหรับเปิดเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมนี้เรียกว่า เว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรม เช่น Internet Explorer หรือ Google Chrome ที่จะใช้ในการค้นหาข้อมูล