4 มีนาคม 2021

หมวดหมู่: วิทยาการคำนวณ ป.5

17. การนำเสนอข้อมูลและการทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ป.5
ความรู้ทั่วไป, วิทยาการคำนวณ ป.5

17. การนำเสนอข้อมูลและการทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ป.5

เมื่อต้องการเก็บข้อมูลจากคนจำนวนมาก เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยาก และในบางครั้งก็ไม่สามารถ
ทำการสำรวจได้ครบทุกคน เนื่องจากบริเวณที่ทำการสำรวจมีความกว้างและมีความซับซ้อน ดังนั้น จึงควรมี การทำแบบสำรวจความคิดเห็น โดยใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทำการสำรวจที่ครอบคลุม ชัดเจน และแม่นยำ

Read More
16. ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ป.5
วิทยาการคำนวณ ป.5

16. ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ป.5

การพิจารณาข้อมูลโดยการจำแนก แยกแยะ จัดเรียง คำนวณ แล้วนำเสนอในรูปแบบของกราฟ หรือ แผนภูมิ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่สุด ซึ่งซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้เพื่อรวบรวม ประมวลผล และตัดสินใจ คือ ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ เช่น ไมโครซอฟต์เอ็กเซล กูเกิลชีต

Read More
ขึ้นหน้าบน