หน้าที่พลเมืองดิจิทัล

13 มีนาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

Digital Citizens : พลเมืองดิจิทัล  โดย…นางสาววรลักษณ์ สงวนแก้ว อาชีพปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อีเมล์ : woraluk_lawyer@hotmail.com (เนื้อหาและภาพประกอบเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน) พลเมืองดิจิทัล หรือ Digital Citizens เป็นกระแสที่แพร่หลายไปทั่วโลกนับตั้งแต่อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังหลังจากที่รัฐบาลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อเสริมสร้ [ อ่านต่อ ]

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

3 ตุลาคม 2018 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)               ฟังก์ชันเวิร์กชีตถูกจัดประเภทตามการใช้งาน คลิกที่ประเภทเพื่อเรียกดูฟังก์ชันของประเภทนั้นๆ หรือกด Ctrl+F เพื่อค้นหาฟังก์ชันด้วยการพิมพ์อักษรสองสามตัวแรกหรือคำที่ใช้อธิบาย เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 อันดับแรกของเรา ต่อไปนี้คือ 10 ฟังก์ชันที่มีคนอ่านมากที่สุด ฟังก์ชัน คำอธิบาย ฟังก์ชัน SUM ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อบวกค่าในเซลล์ ฟังก์ชัน IF ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งกลับค่าหนึ่งค่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริง และอีกหนึ่งค [ อ่านต่อ ]

คำศัพท์คอมพิวเตอร์

2 ตุลาคม 2018 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

คำศัพท์คอมพิวเตอร์ บทที่ 1 คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1 input อินพูท รับข้อมูล 2 Process โพเซท ประมวลผล 3 Output เอ้าพูท ผลลัพธ์ 4 Micro ไมโคร ไมโคร 5 Engineering Workstation เอนจิเนียลิ่ง เวอกสเตชั่น สถานีงานวิศวกรรม 6 mini computer มินิคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 7 mainframe computer เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 8 Supercomputer ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 9 Analog Computer อนาล๊อกคอมพิวเตอร์ อนาล๊อกคอมพิวเตอร์ 10 Digital computer ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ดิจิคอมพิวเตอร์ บทที่ [ อ่านต่อ ]