3 มีนาคม 2021

หมวดหมู่: วิทยาการคำนวณ ป.6

11. การติดตั้งซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ต	ป.6
วิทยาการคำนวณ ป.6

11. การติดตั้งซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ต ป.6

การติดตั้งซอฟแวร์จากอินเตอร์เน็ต อาจทำให้มัลแวร์ ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อทำอันตรายกับคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้ใช้งานต้องรู้แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์เพื่อป้องกันการอันตรายในรูปแบบต่างๆ เช่นขโมยข้อมูล, การลบข้อมูล, การทำลายระบบ เป็นต้น

Read More
10. การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ป.6
วิทยาการคำนวณ ป.6

10. การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6

อันตรายจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทางในการป้องกันอันตรายจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการกำหนดรหัสผ่าน และการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน รวมทั้งอันตรายจากการติดตั้งซอฟแวร์ และแนวทางในการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ ข้อมูล ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีได้

Read More
9. การประเมินความน่าเชื่อถือ	ป.6
วิทยาการคำนวณ ป.6

9. การประเมินความน่าเชื่อถือ ป.6

ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จะต้องมีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ โดยหลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลมี 5 ข้อ ดังนี้
1. พิจารณาเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้
2. ระบุชื่อผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูล
3. ระบุวันที่เผยแพร่ และครั้งที่ปรับปรุง
4. อ้างอิงแหล่งที่มา
5. บอกวัตถุประสงค์ในการทำ

Read More
8. การจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหา ป.6
วิทยาการคำนวณ ป.6

8. การจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหา ป.6

การค้นหาข้อมูลในแต่ละครั้ง โปรแกรมค้นหาจะแสดงข้อมูลจากคำค้นหาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลตรงตามความต้องการมากที่สุด ผู้ใช้จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมค้นหา

Read More
7. การค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ป.6
วิทยาการคำนวณ ป.6

7. การค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ป.6

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมไปทั่วโลก เราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยใช้เทคนิคการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. การค้นหาโดยใช้คำสำคัญ
2. การค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์
3. การค้นหาโดยระบุประเภทของเว็บไซต์
4. การค้นหาโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
5. การค้นหาโดยใช้ตัวดำเนินการ

Read More
ขึ้นหน้าบน