ครูออฟชวนคิด

4 มีนาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ในการเลือกประธานกลุ่มของอำเภอหนึ่ง มีผู้สมัครจำนวน 4 คนแต่ละคนเป็นตัวแทนของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ครูออฟชวนคิด 6

25 กุมภาพันธ์ 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

งานแข่งขันรำวงมาตรฐานของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีผู้เข้าแข่งขัน 5 ทีม คือ เพริศแพรว พริ้งพราย พรรณราย ประกายแสง และแต่ละทีมมีผู้นำฝ่ายชายและผู้นำฝ่ายหญิงอย่างละ 1 คน โดยมีรายชื่อผู้นำฝ่ายชายและผู้นำฝ่ายหญิงที่ไม่เรียงตามชื่อทีมและไม่เรียงตามคู่ ดังนี้ เงื่อนไข ใครอยู่ทีมไหน และคู่กับใคร?

ครูออฟชวนคิด 5

23 กุมภาพันธ์ 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด กิ่ง พริ้ม เปรี้ยว และต้อม เป็นนักเรียนอยู่ในชมรมเดียวกัน ซึ่งแต่ละคนอายุห่างกัน 1 ปี โดยมีคนที่อายุมากกว่าต้อม 1 คน อายุน้อยกว่าต้อม 2 คน อายุมากกว่าพริ้ม 3 คน และอายุน้อยกว่าเปรี้ยว 1 คน ใครมีอายุมากที่สุด

ครูออฟชวนคิด 4

19 กุมภาพันธ์ 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด A สูงกว่า B แต่เตี้ยกว่า C ส่วน D สูงเท่ากับ E แต่เตี้ยกว่า B

ครูออฟชวนคิด 2

18 กุมภาพันธ์ 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

สถานการณ์ ในงานสัปดาห์วิชาการของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้มีการส่งนักเรียนชั้นปีที่ 6 จำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อจบการแข่งขันจึงมีการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามผลการแข่งขัน และได้รับคำตอบ ดังนี้ จงเรียงลำดับจากมากไปน้อย

ครูออฟชวนคิด 1

18 กุมภาพันธ์ 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ร้านน้ำดื่มแห่งหนึ่ง มีโพรโมชั่นพิเศษ ซื้อน้ำดื่มราคาขวดละ 7 บาท จํานวน 5 ขวด แถมฟรี 1 ขวดทันที ถ้าครูออฟเงิน 140 บาท ต้องการซื้อน้ำดื่มจำนวน 24 ขวด ครูออฟควรวางแผนการซื้อน้ำดื่มอย่างไร

No Image

1.1.1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 กุมภาพันธ์ 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาแต่ละปัญหามีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นนักเรียนลืมกล่องดินสอและต้องการได้กล่องดินสอคืน การแก้ปัญหานี้เราจะต้องทบทวนว่าเราไปที่ไหนมาบ้าง แต่ละสถานที่เราไปทำอะไร แล้วพิจารณาว่าในสถานที่นั้น ๆ เราทำอะไรกับกล่องดินสอหรือไม่ หรือถ้าเราต้องการลดค่าใช้จ่ายประจำวันเราต้องทบทวนว่าในแต่ละวันเรามีค่าใช้จ่ายเรื่องใดบ้าง มีเรื่องใดที่สามารถตัดออกได้บ้าง หรือมีเรื่องใดที่สาม [ อ่านต่อ ]

No Image

หน่วยที่ 1 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ป.6

9 ตุลาคม 2022 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

  ว 4.2 ป.6/1 ตอนที่ 1.1 การออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา  กิจกรรม กำลังโหลด… ตัวชี้วัด          ว 4.2 ป.6/1     ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน

การพัฒนาโปรแกรมฝึกพิมพ์

30 กันยายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การหาตัวอักษรบนคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์มักเป็นปัญหาของผู้ที่ยังใช้คีย์บอร์ดไม่คล่องการเล่นเกมฝึกพิมพ์สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ เกมฝึกพิมพ์ทำได้หลายวิธี สำหรับวิธีการง่าย ๆ อาจให้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอักษรขึ้นมา แล้วให้ผู้ใช้ลองพิมพ์ตัวอักษรเข้าไป