การเปิดใช้งาน PowerPoint

1 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

วิธีที่1 1  ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวโปรแกรมได้เลย กรณีที่โปรแกรมอยู่หน้าจอ ( Desktop ) 2  หน้าต่างโปรแกรมจะปรากฏขึ้นมา วิธีที่2 1 คลิกที่ปุ่ม Start  (มุมล่าง ด้านซ้ายมือ) 2 คลิก All Programs และเลื่อนหา Microsoft Office 2010 3 คลิกเลือกโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 4 หน้าต่างโปรแกรมจะปรากฏขึ้นมา

ส่วนประกอบ PowerPoint

1 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ส่วนประกอบของหน้าต่างหลักในโปรแกรมPowerPoint มีดังนี้ 1. ปุ่ม Office button คือ ปุ่นรวบรวมคำสั่งท่ใช้งานกับไฟล์งานทั้งหมดเช่นสร้าง ( New ) เปิด  ( Open ) และ  บันทึก ( Save )   2. เป็นแท็บ (กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง) เป็นแถบเครื่องมือที่จัดเก็บปุ่มคำสั่งที่ต้องการใช้งานด่วน เช่น Open, Save, Undo หรือ Redo เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามรถเพิ่มหรือลบปุ่มคำสั่งในส่วนนี้ได้   3. Title bar (ชื่อห [ อ่านต่อ ]

31. การทำงานกับวีดีโอ

6 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การดูตัวอย่างวิดีโอ คลิกเลือกไฟล์เสียง คลิก Play/Pause เสียงจะเริ่มต้นการเล่น / หยุดชั่วคราว คลิกข้ามที่ Timeline บนส่วนใดก็ได้ที่ต้องการดู การปรับขนาดวิดีโอ คลิกที่มุมและลากปรับขนาดตามที่ต้องการ การย้ายวิดีโอ คลิกที่วิดีโอและลากวิดีโอไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการบนภาพนิ่ง การลบไฟล์วิดีโอ เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการลบแล้วกด Backspace  หรือ Delete บนแป้นพิมพ์   การแก้ไขและการจัดรูปแบบวิดีโอ สามารถกำหนดรูปแบบในการเล่นวิดีโอ และการแสดงเสียงและภาพให้เหมาะกับงานที่ต้องการ โดยเมื่อคลิกที่คลิปวิดีโอ จะป [ อ่านต่อ ]

30. การแทรกวีดีโอ

6 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การแทรกวีดีโอจากไฟล์   การนำไฟล์วีดีโอมาใช้ประกอบสไลด์ จะช่วยให้ผู้ชม เช้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจน รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการนำเสนอ โดยการแทรกวีดีโอลงบนสไลด์ทำได้จากการคลิกปุ่ม     มีวิธีการดังนี้ 1. คลิกแท็บINSERT > คลิก   จากนั้นคลิกเลือก >  2. จะปรากฏกล่องโต้ตอบขึ้นมา จากนั้นเลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการ > คลิก INSERT (แทรก) 3. วีดีโอที่ต้องการจะเพิ่มลงบนสไลด์ การแทรกวีดีโอออนไลน์   Online Video สามารถเลือกค้นหา และดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ สำเร็จรูปออนไลน์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ประก [ อ่านต่อ ]

29. การทำงานกับเสียง

6 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การดูตัวอย่างไฟล์เสียง คลิกเลือกไฟล์เสียง คลิก Play/Pause เสียงจะเริ่มต้นการเล่น / หยุดชั่วคราว การย้ายไฟล์เสียง คลิกและลากเพื่อย้ายไฟล์เสียงไปยังตำแหน่งใหม่บนสไลด์ตามที่ต้องการ การลบไฟล์เสียง เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการลบแล้วกด Backspace  หรือ Delete บนแป้นพิมพ์   การปรับแต่งการเล่นเสียง หลังเพิ่มไฟล์เสียงลงบนสไลด์แล้ว สามารถปรับแต่งการทำงานเพิ่มเติมได้ เช่น ให้ซ่อนรูปลำโพงในช่วงที่นำเสนอ ให้เล่นไฟล์เสียงทันทีเมื่อแสดงสไลด์ กำหนดให้เล่นสียงวนซ้ำ เป็นต้น โดยคลิกที่รูปลำโพงในสไลด์ จะปรากฏแถบเคร [ อ่านต่อ ]

28. การบันทึกเสียงด้วยตัวเอง

6 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

สำหรับคนที่อยากใช้เสียงเพลงที่เล่นเองสดๆ หรืออาจจะเป็นเสียงพูดเกริ่นนำเชิญชวนผู้ฟังก็สามารถบันทึกเสียงเองได้ โดยติดตั้งไมโครโฟน มีวิธีการดังนี้ 1. คลิกแท็บ INSERT > คลิก Audio > คลิกเลือก    พิมพ์ชื่อไฟล์ สำหรับการบันทึกเสียง  คลิกปุ่ม เพื่อเริ่มต้นการบันทึกเสียง   4. เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม 5. ดูตัวอย่างการบันทึกเสียง คลิกปุ่ม 6. เมื่อเสร็จแล้วคลิก OK ไฟล์เสียงจะถูกแทรกลงในสไลด์