วิชาสังคมศึกษา

รูปแบบการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรียนในรูปแบบของแบบออนไลน์ให้เรียนทำกิจกรรมของแต่ละเรื่องให้เสร็จสิ้นระบบจะมาทำการบันทึกคะแนนและส่งข้อมูลมาให้ครูเพื่อตัดสินผลคะแนน

วิชาสังคมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิชาสังคมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิชาสังคมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คลิกเรื่องต่อไป