• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
การจัดห้องครัว

การจัดห้องครัว

เราจะทำอย่างไรให้ห้องครัวสะอาดและถูกสุขอนามัย หากห้องครัวมีความสกปรกและรกรุงรังนักเรียนควรทำอย่างไร ทำความสะอาดและจัดเก็บให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย คู่มือครู วิชาการงานอาชีพ ห้องครัวเป็นห้องที่ใช้ประกอบอาหาร มักจะเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคมาอาศัยอยู่ การจัดห้องครัวและทำความสะอ […]

เอกสารสำคัญ

เอกสารสำคัญ

เอกสารที่มีความสำคัญสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 17 สารส่วนตัวเป็นเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของเอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกรรมต่างๆ 2 เอกสารส่วนรวมของครอบครัว เป็นเอกสารที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวสามารถใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมายได้ 3 เอกสารธุรกิจ เป็นเอ […]

สมบัติส่วนตัว

สมบัติส่วนตัว

นักเรียน มีสมบัติส่วนตัว และเอกสารสำคัญอะไรบ้าง ที่สามารถนำมาโรงเรียนได้ เราจะมีวิธีการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวได้อย่างไร 1 ไม่ใช้สมบัติส่วนตัวร่วมกับคนอื่น 2 ใช้สมบัติส่วนตัวอย่างระมัดระวัง 3 ทำความสะอาดสมบัติส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ 4 จัดเก็บสมบัติส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คู่มือครู วิชาการงานอาชีพ […]

การรีดเสื้อผ้า

การรีดเสื้อผ้า

การรีดเสื้อผ้า เป็นการทำให้เสื้อผ้าเรียบดูเรียบร้อยน่าสวมใส่ ช่วยส่งเสริมให้ผู้สวมใส่ มีบุคลิกภาพที่ดี การที่จะทำให้เสื้อผ้าเรียบนั้น จะต้องเรียนรู้วิธีการรีดเสื้อผ้า การใช้อุปกรณ์ในการรีดเสื้อผ้า ที่ถูกต้องเหมาะสม นักเรียนคนใดเคยช่วยผู้ปกครองดีเสื้อผ้าบ้าง และเข้าไปช่วยเหลืออย่างไร เวลาใช้งานเตารีด […]

บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์ หมายถึงบทเรียนที่จัดทำขึ้นเป็นสื่อการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้   เนื้อหา  แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยออกแบบไว้ ให้โต้ […]

ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📌ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th หรือ คลิก Link ได้ที่นี่🧐ระดับประถมศึกษาช่อง 186 DLTV 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่https://www.dltv.ac.th/utils/ […]

การซักและการพับเสื้อผ้า

การซักและการพับเสื้อผ้า

นอกจากการซ่อมแซมเสื้อผ้าแล้ว นักเรียนมีวิธีการดูแลเสื้อผ้าอย่างไรบ้าง การซักเสื้อผ้าการตากเสื้อผ้า การพับเสื้อผ้า หรือการเรียกเสื้อผ้า เป็นวิธีการในการดูแลเสื้อผ้า อีกประเภทหนึ่ง นอกจากการซักเสื้อผ้าด้วยมือแล้ว ยังมีการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าแบบต่างๆ ได้แก่ เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ แล้วเครื่องซักผ้ […]