ยินดีต้อนรับเว็บครูออฟ Kruaof.com

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

เรื่องน่าติดตามล่าสุด

Block Title

4 มิถุนายน 2021
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

        สีคู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติ สีคู่ตรงข้ามทำให้ผู้ที่มองเห็นเกิดความรู้สึกขัดแย้งแต่วิธีการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมจะทำให้ผลงานทัศนศิลป์มีความโดดเด่นสวยงามและน่าสนใจ

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
23 กันยายน 2023
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

wh question คืออะไร อธิบายหลักการใช้ wh questions สรุปง่ายๆครบทุกตัว wh question คืออะไร มีอะไรบ้าง และหลักการใช้เป็นอย่างไร : Wh Questions อธิบายคร่าวๆคือ ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh นั่นเอง ซึ่งมีทั้งหมดกี่ตัว อะไรบ้าง วันนี้เราจะมาไล่เรียงทีละตัวให้เข้าใจกันซะทีนะครับ Wh Question คืออะไร Wh  ก็คือ Wh นี่แหล่ะ Question คือ คำถาม ดังนั้น Wh questions ก็คือ คำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh แต่เวลาเขาเรียนกันจริงๆเนี่่ยจะมี How พวงมาด้วยอีกตัว คำถามในภาษาอังกฤษมีอยู่ 2 ประเภทนะครับ คือ Wh Question มี [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
23 กันยายน 2023
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

การเติม s es ที่คำกริยา ก็คล้ายกันกับการเติม  s es ที่ท้ายคำนาม เพื่อทำคำนามให้เป็นนามพหูพจน์ทุกประการ ยกเว้นท้ายกริยาที่ลงท้ายด้วย o เท่านั้นที่แตกต่างนิดหนึ่ง เพราะกริยาที่ลงท้ายด้วย o ให้เติม es อย่างเดียว ไม่เหมือนคำนามที่เติม s บ้าง es บ้าง หลักการเติม s es มีดังนี้

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
22 กันยายน 2023
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

** have ในความหมายว่า “มี” เป็น Stative verbs แสดงความเป็นเจ้าของ จะใช้ใน Continuous tenses ไม่ได้ (เติม -ing ไม่ได้) แต่ถ้าในความหมายว่า “กิน” เป็น Dynamic verbs สามารถใช้ในรูป -ing ได้ Verb to have นอกจากมีความหมายว่า “มี” แล้ว ยังใช้ในความหมายอื่น ๆ เช่น “กิน” ได้ด้วย อีกทั้งจัดอยู่ในกลุ่ม Primary auxiliary verbs คือ ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วย (เช่นเดียวกับ Verb to be และ Verb to do) หลักการใช้ Verb to have 1.Verb to have ทำหน้าที่เป็นกริยาหลัก (Main Verbs) Verb to have เม [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
19 กันยายน 2023
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

หลักการเติม ed ที่ท้ายคำกริยา มี 5 ข้อ ดังนี้ 1.คำกริยาโดยทั่วไปเมื่อเปลี่ยนเป็นคำกริยาช่องที่ 2 ให้เติม ed ได้เลย เช่น 2.คำกริยาที่ลงท้ายด้วยeอยู่แล้ว ให้เติม d ได้ทันทีเช่น 3.คำกริยาที่เป็นคำพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว และพยัญชนะตัวสะกดตัวเดียว ให้เติมตัวสะกดตัวท้ายเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อน แล้วจึงเติมedเช่น 4.คำกริยาที่มี 2 พยางค์ 4.1 ออกเสียงเน้นหนักพยางค์หลัง และพยางค์หลังนั้นมีสระตัวเดียวลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวเดียว ให้เติมตัวสะกดตัวท้ายเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อน แล้วจึงเติ [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

สื่อการสอน

วิชาเทคโนโลยี
วิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
เทคโนโลยี 3
เทคโนโลยี 1
เทคโนโลยี ป.5
เทคโนโลยี 2
Loading.....
วิชาวิทยาการคำนวณ
วิชาวิทยาการคำนวณ
วิทยาการคำนวณ ป.4
วิทยาการคำนวณ ป.1
วิทยาการคำนวณ ป.2
วิทยาการคำนวณ ป.5
วิทยาการคำนวณ ป.6
วิทยาการคำนวณ ป.3
วิทยาการคำนวน ม.1
Loading.....
บทเรียนน่ารู้วิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ป.6
ภาษาอังกฤษ ป.4
ภาษาอังกฤษ ป.5
Loading.....
ภาษาอังกฤษน่ารู้ หรือป่าว?
เรืองน่ารู้ในภาษาอังกฤษ
Loading.....
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาสังคมศึกษา
สังคมศึกษา ป.4
สังคมศึกษา ป.5
สังคมศึกษา ป.6
Loading.....
วิชาการงานอาชีพ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มของบทควาทใหม่

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอน

ใบงาน กิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติ

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้

วิจัย ผลงานวิชาการ

ติดตามช่อง-kruaof-คลิกที่นี่
ติดตามช่อง-kruaof-คลิกที่นี่

STANDING TEACHER

ความรู้ทั่วไป

คลังข้อสอบ

แบบทดสอบวัดความรู้เท่าทันสื่อ โครงการละครสั้น “ดิจิแมน ผู้พิทักษ์ไซเบอร์ ” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถตอบคำถามได้ไม่น้อยกว่า 9 ข้อ จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

แบบทดสอบวัดความรู้เท่าทันสื่อ โครงการละครสั้น “ดิจิแมน ผู้พิทักษ์ไซเบอร์ ” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถตอบคำถามได้ไม่น้อยกว่า 9 ข้อ จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล


kroobannok.com
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :