No Image

การเขียนโปรแกรมหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

26 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) นั้น สามารถหาค่าตัวเลขที่หารจำนวนเต็มทั้งสองค่าได้ลงตัวอาจใช้วิธีการวนซ้ำไปเรื่อย ๆ แล้วลดค่าตัวหารขึ้นจนพบค่าที่หารแล้วเหลือเศษเป็นศูนย์หรือหารได้ลงตัวแล้วนำค่าทั้งหมดมาหารตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

การเขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข

25 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข ถ้าต้องการหาค่าผลรวมตัวเลข 10 จำนวน จะต้องวนซ้ำ 10 ครั้ง โดยมีตัวแปรสำหรับนับการวนซ้ำและกำหนดจำนวนครั้งของการวนซ้ำได้ และสามารถนำมาใช้สำหรับ ทำซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนดได้ทันที

แบบทดสอบ เรื่อง สีตรงข้ามก็งามได้

25 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.6/2         ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ ศ 1.1 ป.6/6         สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาด สัดส่วนและความสมดุล สาระสำคัญ     สีคู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธร [ อ่านต่อ ]

หน่วยที่ 2 สีตรงข้ามก็งามได้

25 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

สีคู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติ สีคู่ตรงข้ามทำให้ผู้ที่มองเห็นเกิดความรู้สึกขัดแย้งแต่วิธีการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมจะทำให้ผลงานทัศนศิลป์มีความโดดเด่นสวยงามและน่าสนใจ

แบบทดสอบ เรื่อง สวยงามด้วยความสมดุล

25 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.6/2         อธิบายหลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล ในการสร้างงานทัศนศิลป์ ศ 1.1 ป.6/5         สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูปและพื้นที่ว่าง สาระสำคัญ หลักการจัดขนาดสัดส่วน ความสมดุล รูปและพื้นที่ว่าง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างงานทั [ อ่านต่อ ]

การเขียนโปรแกรมนับเลข 1 ถึง 10

24 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมนับเลข 1 ถึง 10 เราจะเริ่มนับค่า 1 ก่อน จากนั้นเพิ่มค่าขึ้นครั้งละ 1 ค่า แล้วกลับมานับซ้ำ โดยการนับซ้ำแต่ละครั้งจะตรวจสอบว่าค่าที่นับได้เกิน 10 จริงหรือไม่ถ้าจริงให้หยุดนับและจบการทำงาน

การเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

23 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม เมื่อป้อนค่าความยาวฐานและความสูงของรูปสามเหลี่ยมค่าที่ป้อนเข้าไปจะเก็บไว้ในตัวแปรแล้วนำมาประมวลผล ค่าที่ได้จากการประมวลผลจะเก็บไว้ในตัวแปร เพื่อนำมาแสดงผลทางจอภาพ