No Image

การทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)

3 มิถุนายน 2022 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop) เป็นการนำคำสั่งมาทำงานซ้ำหลาย ๆ รอบ จะทำงานกี่รอบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นการกำหนดจำนวนรอบที่แน่นอน เมื่อเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมสั้นลง ซึ่งการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำมีรูปแบบการเขียนหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

No Image

รู้จักกับโปรแกรม SCRATCH

3 มิถุนายน 2022 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรม free ware สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต สามารถดาวโหลดได้ฟรี เหมาะสำหรับการเริ่มต้นในการหัดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ใช้สร้างผลงานด้วยการเขียนโปรแกรม เริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ สู่การวิเคราะห์ปัญหา หาคำตอบอย่างเป็นระบบ
สามารถแบ่งปันผลงานและพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานกับสมาชิกคนอื่น ๆ ได้

photoshop

แนะนำโปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น ป.5

22 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จัดว่าเป็นโปรแกรมสร้างสรรค์ภาพ และตกแต่งภาพกราฟิกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีเครื่องมือที่พร้อมต่อการทำงาน ทำให้นักกราฟิกส่วนใหญ่ต่างก็ใช้ Photoshop ในการตกแต่งภาพกราฟิก

No Image

ระบบสีในงานกราฟิก ป.5

16 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ระบบสีในงานกราฟิก แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า สี (COLOR) หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี สีต่างๆนั้นมีอยู่มากมายแหล่งกำเนิดของสีและวิธีการผสมของสีตลอดจนรู้สึกที่มีต่อสีของมนุษย์แต่ละกลุ่มย่อมไม่เหมือนกัน สีต่างๆที่ปรากฎนั้นย่อมเกิดขึ้นจากแม่สีในลักษณะที่แตกต่างกันตามชนิดและประเภทของสีนั้น โดยทั่วไปสี [ อ่านต่อ ]

No Image

ประเภทของไฟล์ภาพ ป.5

15 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การสร้างภาพกราฟิกหรือการตกแต่งภาพกราฟิกประเภทของไฟล์ภาพกราฟิกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี ความสำคัญ เพราะความละเอียดของไฟล์ภาพจะส่งผลกับขนาดของภาพ เช่น ภาพที่นำมาใช้งาน บนเว็บเพจควรจะต้องมีขนาดเล็ก เพื่อนำไปเรียกใช้งานบนเว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว ประเภทของไฟล์ภาพกราฟิกที่นิยมใช้โดยทั่วไป