รายงานสรุปนักเรียน

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

รายงานสรุปงานนักเรียน เป็นสารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เรียนกับครูนัท (นายธนัชชา โพธิกุล) โดยแบ่งออกเป็นระดับสายชั้น และรายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิชาเทคโนโลยี
วิชาวิทยาการคำนวณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิชาเทคโนโลยี
วิชาวิทยาการคำนวณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาเทคโนโลยี
วิชาวิทยาการคำนวณ

การสอบ ONET ประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :