1.1.1 การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา

17 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

รู้จักกับปัญหา กิจกรรม วิเคราะห์และเรียงลำดับขั้นตอนการแต่งตัว โดยนำตัวเลขไปติดให้สัมพันธ์กับภาพ การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน กิจกรรม การจัดอุปกรณ์การเรียน ใส่ในกระเป๋านักเรียนอย่างเหมาะสม สรุป ปัญหาต่าง ๆ มีวิธีการแก้ปัญหาที่มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันออกไป ซึ่งในการแก้ปัญหานั้นต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสม การแก้ปัญหาหลายวิธี นิดหน่อยไม่ชอบอากาศหนาว แต่ต้องมานั่งเรียนในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ นิดหน่อยจึงเลือกนั่งบริเวณที่อากาศไม่หนาวมาก และนำเสื้อแขนยาวมาสวมใส่ กิจกรรม การนำวัตถุ 3 ชิ้น ที่มีรูปทรงต [ อ่านต่อ ]

1.1.1 การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา

1 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหานั้น เราจำเป็นต้องรู้องค์ประกอบของและเรียนรู้กับปัญหาเสียก่อน ซึ่งมีด้วยกันอยู่ 6 อย่าง ครอบคลุม 1. รู้จักปัญหา 2. การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 3. การแก้ปัญหามีหลากหลายวิธี 4. การแก้ปัญหาด้วยการลองผิดลองถูก 5. การวิเคราะห์ปัญหา และ 6. แก้ปัญหาตามขั้นตอน 1. รู้จักปัญหา ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีปัญหาอะไรบ้าง หนูดีมาโรงเรียนสาย นักเรียนคิดว่าวิธีที่ทำให้หนูดีไปโรงเรียนสาย และวิธีที่ทำให้หนูดีไปโรงเรียนทันเวลา เป็นอย่างไร นักเรียนคิดว่าการแต [ อ่านต่อ ]

การเขียนโปรแกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรม

16 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม Code.org

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี

16 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นเป็นการใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นเป็นการเข้าและออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

เมื่อเรารู้จักกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่สำคัญแล้ว เราจะสามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลใด ที่ไม่ควรนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับรู้ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้ การรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธี และรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

การแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา

15 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ในชีวิตประจำวันทุกคนย่อมพบกับปัญหา เมื่อเรารู้จักปัญหาแล้วจะสามารถหา
วิธีแก้ปัญหาได้ ซึ่งวิธีแก้ปัญหามีได้หลายวิธี และวิธีแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ ขั้นตอนการแก้ปัญหา

กิจกรรมการเรียนการสอน ป.1

กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1

10 พฤศจิกายน 2020 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

มาตรฐาน ว 4.2    เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม ตัวชี้วัดที่ 1 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ ตัวชี้วัดที่ 2 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ตัวชี้วัดที่ 3 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ ตัวชี้วัดที่ 4 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัด [ อ่านต่อ ]