ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 4 แสงและสมบัติของแสง

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 4 แสงและสมบัติของแสง

คำชี้แจง

– ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้

– ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก

– ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้

– ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้

– เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป

https://www.thaitestonline.com/test_20_on_39262.html

About ครูออฟ 907 Articles
https://www.kruaof.com