สีคู่ตรงข้าม ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง สีคู่ตรงข้าม แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

        สีคู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติ สีคู่ตรงข้ามทำให้ผู้ที่มองเห็นเกิดความรู้สึกขัดแย้งแต่วิธีการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมจะทำให้ผลงานทัศนศิลป์มีความโดดเด่นสวยงามและน่าสนใจ

เนื้อหาประกอบการศึกษาเรื่อง สีคู่ตรงข้าม

สีคู่ตรงข้าม

สีคู่ตรงข้าม คือ สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติ เป็นคู่สีกันคือ สีคู่ที่ตัดกันหรือต่างจากกันมากที่สุด เช่น สีแดงกับสีเขียว สีม่วงกับสีเหลือง สีส้มกับสีน้ำเงินเมื่อนักเรียนผสมแม่สีจนได้สีขั้นที่ 3 แล้วจัดเรียงเป็นวงสี นักเรียนจะพบว่ามีสีที่อยู่ตรงข้ามกันหลายคู่

วงสีธรรมชาติ
รูปที่ 1 วงสีธรรมชาติ
คู่สีตรงข้าม , สีม่วงกับสีเหลือง, สีม่วงแดงกับสีเขียวเหลือง, สีแดงกับสีเขียว, สีส้มแดงกับสีเขียวน้ำเงิน, สีส้มกับสีน้ำเงิน, สีส้มเหลืองกับสีม่วงน้ำเงิน
รูปที่ 2 สีคู่ตรงข้าม
About ครูออฟ 907 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.