การทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)

3 มิถุนายน 2022 ครูออฟ 0

การทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop) เป็นการนำคำสั่งมาทำงานซ้ำหลาย ๆ รอบ จะทำงานกี่รอบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นการกำหนดจำนวนรอบที่แน่นอน เมื่อเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมสั้นลง ซึ่งการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำมีรูปแบบการเขียนหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

รู้จักกับโปรแกรม SCRATCH

3 มิถุนายน 2022 ครูออฟ 0

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรม free ware สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต สามารถดาวโหลดได้ฟรี เหมาะสำหรับการเริ่มต้นในการหัดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ใช้สร้างผลงานด้วยการเขียนโปรแกรม เริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ สู่การวิเคราะห์ปัญหา หาคำตอบอย่างเป็นระบบ
สามารถแบ่งปันผลงานและพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานกับสมาชิกคนอื่น ๆ ได้

Facebook ประเทศไทย จาก Meta จับมือ 6 พันธมิตร สร้างการตระหนักรู้เท่าทันกลโกงซื้อขายออนไลน์

24 พฤษภาคม 2022 ครูออฟ 0

Facebook ประเทศไทย จาก Meta พร้อมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โคแฟค ประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศความร่วมมือในเฟสสองของแคมเปญ #StayingSa [ อ่านต่อ ]

ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า

22 เมษายน 2022 ครูออฟ 0

ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ เทศกาลสงกรานต์เวียนมาบรรจบกันอีกครั้ง คนส่วนใหญ่มีวันหยุดยาว จำนวนมากคงออกเดินทางไปเที่ยวหรือไปร่วมฉลองสงกรานต์กัน เป็นเวลาที่มีกิจกรรมอย่างอื่นๆ นอกบ้านกัน เคยสังเกตอยู่เหมือนกันว่าในช่วงวันหยุดหลายๆ วันแบบนี้ ความเคลื่อนไหวต่างๆ บน [ อ่านต่อ ]

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ป.5

7 เมษายน 2022 ครูออฟ 0

ที่ หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วันที่สอน 1 ส่วนหน้า 2 1 การใช้เหตุผลแก้ปัญหา การแก้ปัญหา 17 พฤษภาคม 2565 3 การพิจารณาปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา 24 พฤษภาคม 2565 4 วิธีการแก้ปัญหา 31 พฤษภาคม 2565 5 เกมการแก้ปัญหา 7 มิถุนายน 2565 ุ6 การแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์ 14 มิถุนายน 2565 7 2 การเขียนโปรแกรมเบื [ อ่านต่อ ]

โครงการสอน แผนการสอน

7 เมษายน 2022 ครูออฟ 0

โครงการสอน โครงการสอน เป็นการกำหนดแนวทางของการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ให้ครอบคลุมจุดประสงค์ ให้มีความเหมาะสมกับ ช่วงเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย เนื้อหา ภาระงานกิจกรรม วิธีการวัดและประเมินผล แผนการสอน   แผนการสอน หมายถึง แผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบั [ อ่านต่อ ]

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) ของเด็ก

22 กุมภาพันธ์ 2022 ครูออฟ 0

การคิดเชิงบริหาร (EF) เป็นร่มใหญ่สำหรับกระบวนการทางสติปัญญาที่มีบทบาทเกี่ยวกับการดูแลตรวจตราการคิดและพฤติกรรม ซึ่งทำงานร่วมกับระบบประสาทเป็นฐานของการดำเนินการที่ทำงานร่วมกันทั้งโดยตรงและทำงานไปพร้อมๆ กัน เพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างประสบความสำเร็จ (Cooper-Kahn and Foster, 2013) ประกอบด้วยทักษะต [ อ่านต่อ ]

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

7 พฤศจิกายน 2021 ครูออฟ 0

พุทธสาวกที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีควรได้รับการยกย่อง และนำมาเป็นแบบอย่าง    ชาดก เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ซึ่งให้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้  พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง เป็นบุคคลที่นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ  ควรค่าแก่การยกย่องและนำมาเป็นแบบอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

7 พฤศจิกายน 2021 ครูออฟ 0

พระอุรุเวลกัสสปะ เป็นสาวกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีบริวารมาก และช่วยในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ชาดกเป็นนิทานทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีต มีข้อคิดสอนใจ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง เป็นบุคคลที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต