No Image

อันธพาลในโลกไซเบอร์

12 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

  สื่อสำหรับการวางแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลายนี้แสดงให้เห็นผลกระทบของการทำร้ายทางโลกไซเบอร์ และนักเรียนกลายมาเป็นอันธพาลในโลกไซเบอร์ได้อย่างไร สื่อนี้นำเสนอประเด็นสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งทักษะทางสังคมและส่วนตัวของมนุษย์ ชมละครที่แสดงในชั้นเรียนวิชาสุขศึกษา ที่โรงเรียนเบรดอน ฟอเรสต์เมืองปูร์ตัน แสดงให้เห็นอันธพาลในโลกไซเบอร์ที่นำภาพไปลงในอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของภาพ ทั้งนี้ในการสร้างสตอรี่บอร์ดได้มีการนำเทคโนโลยีสา [ อ่านต่อ ]

บริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต         บริการบนอินเทอร์เน็ตมีหลายประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างบริการบนอินเทอร์เน็ตที่สำคัญดังนี้ 1.บริการด้านการสื่อสาร             1.1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail)        ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าอีเมล์ (E-mail) ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมประจำวันของผู้ใช้อ [ อ่านต่อ ]

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ADSL  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ตามบ้านโดยทั่วไปในอดีตและปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหมุนโมเด็มเข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลของโมเด็มในปัจจุบันสูงสุดได้ไม่เกิน 56 กิโลบิตต่อวินาที(Kbps) แต่ในความเป็นจริงแล้ว น้อยครั้งที่เราสามารถใช้งานโมเด็มได้เต็มความสามารถที่ความเร็วดังกล่าว เนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่นสภาพของคู่สายโทรศัพท์ไม่ดีพอ หรือขีดความสามารถของผู้ให้บริการ ซึ่งการใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วต่ำดังกล่าวไ [ อ่านต่อ ]

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย(Wire internet) และไร้สาย (Wireless Internet)

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย(wire internet)  แบ่งได้ตามความลักษณะของผู้ใช้ได้ดังนี้       1.  การเชื่อมต่อแบบองค์กร ในกรณีนี้ผู้ขอเชื่อมต่อเป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งระบบเครือข่ายใช้งานภายในองค์กร (LAN) อยู่แล้ว การเชื่อมต่อสามารถเอาเครื่องแม่ข่าย (Server) ของเครือข่ายนั้นมาเชื่อมต่อได้เลย จะทำให้เครื่องอื่นๆ ในระบบทั้งหมดสามารถเข้าไปใช้งานในอินเตอร์เน็ตได้ การเชื่อมต่อแบบนี้อาจเชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์ หรือ คู่สายเช่า (Lease line) &nbsp [ อ่านต่อ ]

หมายเลขประจำเครื่องและโดเมนเนม

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

IP Address : หมายเลขประจำเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต จะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องที่ไม่ซ้ำกันเลย เรียกว่า IP Address หรือ Internet Address เพื่อใช้เป็นตัวชี้เฉพาะในระบบเมื่อมีการติดต่อสื่อสารภาษาสื่อสารจะใช้ภาษา TCP/IP จะให้หมายเลข IP Address ของ เครื่องต้นทางและปลายทางนี้ในการกำกับข้อมูลที่ส่งผ่านไปในระบบเพื่อให้ สามารถส่งผ่านไปยังที่หมายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นถ้าเปรียบเครื่องแต่ละเครื่องเป็นบ้านแต่ละหลัง IP Ad [ อ่านต่อ ]

ข้อดีและข้อจำกัด ของ อินเตอร์เน็ต

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

  ข้อดีของ internet คือ   – ด้านการติดต่อสื่อสาร เกิดการแลกเปลี่ยน การส่งไปรษณีย์อิเล็กทอนิกส์หรือการพูดคุยด้วยการส่งสัญญาณภาพและเสียง – มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต– สามารถค้นหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้ผ่านบริการ www – ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน – ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน – ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา ระยะทางในการมาเรียนเป็นอย่างดี &#8 [ อ่านต่อ ]

ความหมายและประวัติของอินเตอร์เน็ต (INTERNET)

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ความหมายและประวัติของอินเตอร์เน็ต  ความหมายของอินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุดอ [ อ่านต่อ ]

อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

บริดจ์ (Bridge) บริดจ์ (Bridge)เป็นอุปกรณ์ที่มักจะใช้ในการเชื่อมต่อวงแลน (LAN Segments) เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถขยายขอบเขตของ LAN ออกไปได้เรื่อยๆ โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบ ไม่ลดลงมากนัก เนื่องจากการติดต่อของเครื่องที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันจะไม่ถูกส่งผ่าน ไปรบกวนการจราจรของเซกเมนต์อื่น และเนื่องจากบริดจ์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ในระดับ Data Link Layer จึงทำให้สามารถใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่แตกต่างกันในระดับ Physical และ Data Link ได้ เช่น ระหว่าง Eternet กับ Token Ring เป็นต้น   เราเตอร์ [ อ่านต่อ ]