แบบทดสอบ ชุดวิชา คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

คำชี้แจง

– ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
– ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
– ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
– ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
– เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป

https://www.thaitestonline.com/test_with_time_on_75145.html

About ครูออฟ 907 Articles
https://www.kruaof.com