แจกคีย์ลัด Microsoft Word ใช้ง่ายไม่กลัวงานเร่ง !

คีย์ลัด Word เหมาะสำหรับนักเรียน-นักศึกษา และพนักงานออฟฟิศ  💻 ถึงเวลาคายตะขาบส่งต่อมือโปรให้กับพวกคุณๆ หากใครที่กำลังปั่นรายงาน ทำการบ้าน วิจัยส่งอาจารย์ เรามีวิธีลดเวลามาฝากกัน จะได้ทำงานกันแบบชิวๆ เชื่อว่าทำงานทีไรก็ต้องทำใน Microsoft Word นั้นแหละ วันนี้เราก็เลยเอา คีย์ลัดการใช้งานเวิร์ด มาฝากทุกคนกันก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพียง 81 คีย์ลัดเท่านั้น รู้แบบนี้พลาดไม่ได้เซฟเก็บกันไว้เลย

ปุ่มกดคีย์ลัด                         คำสั่งเพื่อใช้งาน หรือผลลัพธ์

  1. Alt + Ctrl + D                     แทรกคำอธิบายเพิ่มเติมลงไปตรงข้อความที่ต้องการอธิบาย (Endnote)
  2. Alt + Ctrl + F                      แทรกคำอธิบายเพิ่มเติมลงทางด้านล่างของหน้ากระดาษ (Footnote)
  3. Alt + Ctrl + I                       แสดงหน้าต่าง Print Preview
  4. Alt + Ctrl + Page Down       ไปทางด้านล่างของหน้าต่างเอกสาร
  5. Alt + Ctrl + Page Up           ไปทางด้านบนของหน้าต่างเอกสาร
  6. Alt + Shift + F7                   เรียก Dictionary ของเวิร์ด

Alt + Shift + T                     แทรกเวลาปัจจุบันลงในเอกสาร

Alt + Ctrl + S                      แบ่งหน้าต่างเอกสารออกเป็น 2 ส่วน

Alt + Shift + C                     ยกเลิกแบ่งหน้าต่างเอกสารออกเป็น 2 ส่วน

Alt + Shift + O                     สร้างตารางข้อมูล

Alt + Shift + X                     ทำเครื่องหมายรายการดัชนี

Alt + Shif + G                     นับตัวอักษรทั้งหมดในเอกสาร

Alt + R + C                         ไปหน้าแรก

Alt + Shif + V                      ไปหน้าอ้างอิง

Alt + Shif + I                       ทำข้อมูลอ้างอิง

Alt + Ctrl + Z                      สลับไปมาในสี่ตำแหน่งที่แก้ล่าสุด

Alt + Shift + D                     แทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง

Alt + F                               เปิดหน้าไฟล์

Alt + F8                              แทรก Macros ลงในเอกสาร

Alt + M                               เปิดแท๊บส่งจดหมาย

Alt + F5                              ย่อขนาดหน้าต่างให้เล็กลงจากหน้าต่างที่เปิดเต็มหน้าจอ

Alt + Shift + Tab                  สลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้

Alt + Tab                             สลับไปยังหน้าต่อไป

Alt +Print Screen                 จับภาพหน้าต่างที่เลือกเก็บไว้ในคลิปบอร์ด   

Ctrl + ลูกศรชี้ขึ้น                       เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น 1 ย่อหน้า

Ctrl + ลูกศรชี้ลง                       เลื่อนเคอร์เซอร์ลง 1 ย่อหน้า

Ctrl + ลูกศรชี้ทางขวา                 เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา 1 ข้อความ

Ctrl + ลูกศรชี้ทางซ้าย                 เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย 1 ข้อความ

Ctrl + End                              ไปยังส่วนท้ายสุดของเอกสาร

Ctrl + Enter                            แทรก Page break

Ctrl + [                                    ลดขนาดอักษรลง 1 พ้อยต์

Ctrl + ]                                     เพิ่มขนาดอักษรขึ้น 1 พ้อยต์

Ctrl + K                                    แทรกไฮเปอร์ลิงค์

Ctrl + A                                    เลือกทั้งหมด

Ctrl + E                                    จัดข้อความกึ่งกลาง

Ctrl + F10                                 ย่อและขยายหน้าต่าง

Ctrl + F12                                 เปิดหน้าต่าง Open เพื่อเปิดไฟล์

Ctrl + F4                                  ปิดหน้าที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

Ctrl + F7                                   สลับหน้าต่างที่กำลังเปิดใช้อยู่ (กรณีเปิดหลายหน้า)

Ctrl + F9                                   ใส่เครื่องหมาย { } ลงในเอกสาร

Ctrl + Home                              ไปยังส่วนเริ่มต้นของเอกสาร

Ctrl + Shift + D                          ขีดเส้นใต้แบบ 2 เส้น

Ctrl + Shift + F                          เปิดหน้าต่าง Font

Ctrl + Shift + +                           พิมพ์ตัวอักษรตัวยก

Ctrl + =                                     พิมพ์ตัวอักษรตัวห้อย

Ctrl + Shift + F12                       เปิดหน้าต่าง Print Preview

Ctrl + Shift + G                          นับตัวอักษรทั้งหมดในเอกสาร

Ctrl + Shift + L                           สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยการใช้งาน

Ctrl + Shift + <                           ลดขนาดฟอนต์ลงหนึ่งขนาด

Ctrl + Shift + >                           เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้นหนึ่งขนาด

Ctrl + Alt + S                             เปิดเส้นบรรทัด

Ctrl + Shift + V                          วางเฉพาะข้อความอย่างเดียว

Ctrl + G                                    เปิดหน้าต่าง Find and Replace

Ctrl + I                                      ทำข้อความเป็นตัวเอียง

Ctrl + B                                     ทำข้อความเป็นตัวหนา

Ctrl + L                                      จัดตำแหน่งข้อความที่เลือกไปทางซ้าย

Ctrl + R                                      จัดตำแหน่งข้อความที่เลือกไปทางขวา

Ctrl + N                                      สร้างเอกสารใหม่

Ctrl + O                                      เปิดหน้าต่าง Open เพื่อเปิดไฟล์

Ctrl + S                                      บันทึกเอกสาร

Ctrl + U                                      ขีดเส้นใต้ข้อความ

Ctrl + C                                      คัดลอก

Ctrl + V                                      วางข้อความ

Ctrl + H                                      แทนที่ข้อความ การจัดรูปแบบเฉพาะอย่าง

Ctrl + P                                      พิมพ์เอกสาร

Ctrl + W                                      ปิดหน้าที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

Ctrl + X                                       ตัดข้อความหรือออบเจ็กต์ที่เลือกไว้

Ctrl + Z                                       ยกเลิกการทำงานก่อนหน้านี้ (Undo)

End                                            ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัด

F12                                             เปิดหน้าต่าง Save As

Home                                         ไปยังส่วนเริ่มต้นของบรรทัด

Page Down                                 เลื่อนหน้ากระดาษลงด้านล่าง 1 หน้า

Page Up                                     เลื่อนหน้ากระดาษไปด้านบน 1 หน้า

Print Screen (PrtSc)                    จับภาพบนหน้าจอเก็บไว้ในคลิปบอร์ด (เหมือนแคปหน้าจอ)

ลูกศรชี้ขึ้น                                      เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น 1 บรรทัด

ลูกศรชี้ลง                                      เลื่อนเคอร์เซอร์ลง 1 บรรทัด

ลูกศรชี้ทางขวา                                เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา 1ตัวอักษร

ลูกศรชี้ทางซ้าย                                เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย 1ตัวอักษร

Windown + ;                                 เปิดหน้า Emoji

Windown + Spacebar                   เปลี่ยนภาษา

Windown + Tab                            เปิดมุมมองงานที่เปิดทั้งหมด

About ครูออฟ 907 Articles
https://www.kruaof.com