แจกทริคไม่ (ลับ) ใช้Word  รู้แล้วทำงานไวขึ้น !

เลือกข้อความหลาย ๆ ข้อความที่ไม่ได้อยู่ติดกัน

กด Ctrl และเลือกข้อความที่ต้องการ

About ครูออฟ 907 Articles
https://www.kruaof.com