แจกทริคไม่ (ลับ) ใช้Word  รู้แล้วทำงานไวขึ้น !

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

เลือกข้อความหลาย ๆ ข้อความที่ไม่ได้อยู่ติดกัน

กด Ctrl และเลือกข้อความที่ต้องการ

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
User Avatar
About ครูออฟ 1052 Articles
https://www.kruaof.com