พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Scratch

ให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดิโอ เรื่อง พื้นฐานการใช้โปรแกรม Scratch แล้วฝึกใช้งานให้คล่องเลยนะครับ

อย่าลืมกด ติดตามด้วยนะจะได้ดูย้อนหลังได้

About the author