3.1.4 การใช้ฟังก์ชัน (Function) ในการคำนวณ

10 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0

Function (ฟังก์ชัน) คือ ชุดคำสั่งในการคำนวณอัตโนมัติเป็นฟังก์ชันสำเร็จรูปที่ได้เขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ใส่ชื่อฟังก์ชัน แล้วระบุค่าที่จะนำไปคำนวณตามรูปแบบของฟังก์ชัน หรือเรียกว่า Argument (อาร์กิวเมนต์) ฟังก์ชันพื้นฐาน ประกอบด้วย ฟังก์ชั่น ความหมาย ตัวอย่าง SUM รวมค่าทั้งหมด =SUM (A1:D1) MAX หาค่าสูงสุด =MAX (A1:A10) MIN หาค่าน้อยสุด =MIN (A1:A10) AVERAGE หาค่าเฉลี่ย =AVERAGE (A1:A10) COUNT นับตัวเลข =COUNT (A1:A10) 1. การใช้ฟังก์ชันในการหาผมรวม (Sum) ของกลุ่มตัวเลข คลิกที่ฟังก์ชัน Sum เ [ อ่านต่อ ]

3.1.3 การใช้สูตรพื้นฐานการคำนวณ    

10 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0

การใช้สูตรพื้นฐานการคำนวณในโปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2016 เช่น + (บวก), – (ลบ), * (คูณ), / (หาร) และ ^ (ยกกำลัง)  จะต้องใส่เครื่องหมาย = (เท่ากับ) นำหน้าสูตรก่อน แล้วตามด้วยตำแหน่งเซลล์ หรือตัวเลขที่เป็นเหมือนตัวแปรที่จะนำค่าไปคำนวณ  พื้นฐานการคำนวณโปรแกรม Microsoft Excel 2016 แบ่งชนิดของสูตรออกเป็น 4 ชนิด คือ เมื่อข้อมูลมีมากขึ้น อาจจะต้องใช้เวลาในการหาคำตอบที่นานขึ้น หรืออาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการหาคำตอบ เช่น เครื่องคิดเลข ซึ่ง โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft [ อ่านต่อ ]

3.1.2 การป้อนข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel

10 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0

การป้อนข้อมูล (Data Entry) ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016 เป็นการป้อนข้อมูลลงเซลล์ ซึ่งมีทั้งตัวเลขและตัวอักษร ตัวเลขสามารถนำไปคำนวณค่าต่าง ๆ ได้โดยการระบุตำแหน่งของตัวเลข โดยปกติตัวเลขจะจัดชิดขวาของเซลล์ สำหรับข้อความหรือตัวอักษร จะจัดชิดซ้าย ในกรณีที่มีทั้งข้อความและตัวเลขภายในเซลล์เดียวกัน Excel จะถือว่าเป็นข้อความ ไม่สามารถนำไปคำนวณได้ ประเภทของข้อมูล (Data Type) ประเภทของข้อมูล (Data Type) ที่ใช้ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016 มี ดังนี้ ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016 เป็นการป้อนข้อมูลลงเซลล์ [ อ่านต่อ ]

ข้อมูลคืออะไร?

10 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0

ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมาย และการประมวลผล ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัดข้อมูล เป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลข ภาพ เสียง หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริง และต่อเนื่อง ซึ่งตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ

3.1.1 รู้จักกับโปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel

9 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0

โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2016 เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (Spread Sheet) เหมาะสำหรับการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณ หาผลลัพธ์ การสร้างกราฟ แผนภูมิ สามารถป้อนข้อความ แทรกรูปภาพ และสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ของตัวเลข และการจัดการเกี่ยวกับตารางข้อมูลได้ หน้าต่างของโปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2016 ประกอบด้วย ริบบอน (Ribbon) แถบริบบอน (Ribbon) เป็นแท็บที่รวบรวมชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่อยู่ในชุดหรือกลุ่มเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งริบบอนใน Microsoft Excel 2016 มีอยู่หลายกลุ่มด้ว [ อ่านต่อ ]

LINE VOOM คืออะไร?

8 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0

VOOM ย่อมาจากคำว่า “Video Room” “Visual Room” และ “Boom” ซึ่งแปลตรงตัวว่า “ห้องวิดีโอ” ที่มีความหมายแทนการเป็นแพลตฟอร์มที่รวมเอาทั้งคอนเทนต์วิดีโอ รูปภาพของผู้ใช้งาน ให้เข้ามาเล่นเพลิดเพลินสนุกสนานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดย LINE VOOM คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่การโพสต์คอนเทนต์วิดีโอแบบสั้น ๆ (Video-Focused) ในหลากหลายหมวดหมู่ เช่น คลิปตลก, การเต้น, สูตรอาหาร, คลิปสัตว์ และ ASMR เป็นต้น จะอยู่บนแอปพลิเคชัน LINE โดย VOOM ใน Line จะมาแทนที่ Timeline เดิมที่มีอยู่แล้วใน Line ซึ่งฟีเจอร์ LINE VOOM [ อ่านต่อ ]

ข้อมูลส่วนตัวหลุดไป “เสียเงิน เสียตัว เสียใจ” ใครก็ช่วยไม่ได้

8 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0

ทุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตชีวิตผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ซื้อสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชัน ทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งในการใช้งานหรือเข้าถึงบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตนั้น จำเป็นต้องเปิดเผย ข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล บางอย่าง เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร ฯลฯ บางครั้งเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อค [ อ่านต่อ ]

โพสต์ “เกรียน” เสี่ยงติดคุก “คิด ก่อน คลิก”

8 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0

การท่องโลกออนไลน์ ทำให้เราพบเจอข่าวสารเรื่องราวต่าง  ๆ มากมาย หลายเรื่องก็กระตุกต่อมคิด หลายเรื่องก็กระตุกต่อมให้อยากรู้ต่อ หรือทำให้อดไม่ได้ที่จะกระโดดเข้าไปมีส่วนร่วม  เราสามารถแชร์หรือส่งต่อข่าวสารข้อมูลนั้นออกไป เพราะอยากให้คนอื่น ๆ รู้ด้วย บางครั้งเราดาวน์โหลดภาพหรือคลิปวิดีโอมาเก็บไว้ หลายครั้งที่เราเข้าร่วมวงสนทนาออนไลน์ วิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวอย่างออกรสประหนึ่งว่าเราเป็นผู้ร่วมประสบเหตุ เป็นญาติ หรือแม้แต่เป็นผู้เสียหายเอง โดยขาดความตระหนักว่าการแชร์ การแท็ก การโพสต์แสดงความคิด [ อ่านต่อ ]

มาตรฐานและตัวชี้วัด วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

7 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต1.1      เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมี เหตุผล มาตรฐาน ต 1.2     มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 1.3     นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆโดยการพูดและการเขียน สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต [ อ่านต่อ ]