กพฐ.เคาะปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 จาก 2,056 ลดเหลือ 771 เน้นให้ความสำคัญกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะมากกว่าความจำ

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

EduGuide 4.0 รายงานข่าว ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี) ได้โพสต์โซเชียลถึงผลการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นประธาน ระบุว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน ปรับตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จาก 2,056 ตัวชี้วัด ลดเหลือ 771 ตัวชี้วัด และให้ความสำคัญกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ มากกว่าความจำ

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ระบุว่า นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งมีศาสตราจารย์บัณฑิต ประธาน กพฐ. เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

โดยในการประชุม กพฐ.ครั้งนี้ มีประเด็นหารือที่น่าสนใจ อาทิ ร่างกฎกระทรวงจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …, รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
User Avatar
About ครูออฟ 1052 Articles
https://www.kruaof.com