วิทยการคำนวณ ป.4

1. ข้อความปริศนากับเจ้าหนูยอดนักสืบ ป.4

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานและคาดการณ์ผลลัพธ์ โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และอัลกอริทึมได้ (K)
  2. นักเรียนสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ (P)
  3. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึมในชีวิตประจำวันได้ (A)

สาระการเรียนรู้

  • เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึม
  • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึมในการแก้ปัญหา
  • การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ

คำถามประจำเรื่อง

  • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหามีความสำคัญอย่างไร
  • ทำไมนักเรียนสามารถเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุตามที่เพื่อนนำเสนอได้

ศึกษาจากคลิปยูทูป

About the author