แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ป.5

แผนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ
ที่หน่วยการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วันที่สอน
1ส่วนหน้า
21 การใช้เหตุผลแก้ปัญหาการแก้ปัญหา17 พฤษภาคม 2565
3การพิจารณาปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา24 พฤษภาคม 2565
4วิธีการแก้ปัญหา31 พฤษภาคม 2565
5เกมการแก้ปัญหา7 มิถุนายน 2565
ุ6การแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์14 มิถุนายน 2565
72 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์21 มิถุนายน 2565
8การออกแบบอัลกอริทึม28 มิถุนายน 2565
9การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์5 กรกฎาคม 2565
10การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม12 กรกฎาคม 2565
11การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch19 กรกฎาคม 2565
12การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละคร26 กรกฎาคม 2565
13การเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเคลื่อนที่เหมือนจริง2 สิงหาคม 2565
14การแต่งเติมภาพเคลื่อนไหว9 สิงหาคม 2565
15ตัวแปรและการเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การบวก)16 สิงหาคม 2565
16การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การลบ)23 สิงหาคม 2565
17การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การคูณ)30 สิงหาคม 2565
18 การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การหาร)6 กันยายน 2565
19การเขียนโปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปเรขาคณิต13 กันยายน 2565
20การเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่20 กันยายน 2565
21การเขียนโปรแกรมคำนวณความสมส่วนของร่างกาย27 กันยายน 2565
223 การค้นหาข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์1 พฤศจิกายน 2565
23การค้นหาข้อมูล : 18 พฤศจิกายน 2565
24การค้นหาข้อมูล : 215 พฤศจิกายน 2565
25การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต22 พฤศจิกายน 2565
26การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์29 พฤศจิกายน 2565
27การสมัครใช้งาน Gmail และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์6 ธันวาคม 2565
28การส่งข้อมูลทาง Gmail โดยการแนบไฟล์13 ธันวาคม 2565
29การติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์20 ธันวาคม 2565
30การติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก27 ธันวาคม 2565
31การสร้างตารางนัดหมายหรือประชาสัมพันธ์โดยใช้บริการ Google3 มกราคม 2566
324 การใช้บริการอินเทอร์เน็ตบริการบนอินเทอร์เน็ต10 มกราคม 2566
33บริการของ Google17 มกราคม 2566
34การค้นหาเส้นทางการเดินทางโดยใช้บริการของ Google24 มกราคม 2566
35การค้นหาภาพถ่ายทางอากาศ31 มกราคม 2566
36การแปลภาษาโดยใช้บริการของ Google7 กุมภาพันธ์ 2566
37การใช้งานโปรแกรม YouTube14 กุมภาพันธ์ 2566
38แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์21 กุมภาพันธ์ 2566
39การออกแบบแบบสำรวจความคิดเห็น28 กุมภาพันธ์ 2566
40การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์7 มีนาคม 2566
41การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย14 มีนาคม 2566
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.