การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา

แบบทดสอบก่อนเรียน

ตอนที่ 2.1 การออกแบบโปรแกรม

ตอนที่ 2.2 การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

ตอนที่ 2.3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด

ตอนที่ 2.4 ตัวอย่างโปรแกรม

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน
คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 786 Articles
https://www.kruaof.com