No Image

การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

9 ตุลาคม 2022 ครูออฟ 0

  ว 4.2 ป.6/1 ตอนที่ 1.1 การออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา  กิจกรรม กำลังโหลด… ตัวชี้วัด          ว 4.2 ป.6/1     ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน