การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

จุดประสงค์การเรียนรู้

  • อธิบายขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก และโปรแกรมนำเสนอข้อมูลได้(K)
  • อธิบายความแตกต่างและหน้าที่การใช้งานของโปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก และโปรแกรมนำเสนอข้อมูลได้ (K)
  • สร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft word) โปรแกรมเพนต์ (Paint) และ โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint) ได้ (P)
  • สืบค้นข้อมูลการใช้งานเรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (P)
  • สนใจใฝ่รู้ในการศึกษา (A)

การใช้งานโปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก และโปรแกรมนำเสนอเบื้องต้น เช่น การเข้าและออกโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถใช้งานโปรแกรมเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการเรียนได้ การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถเรียกใช้และค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) คือโปรแกรมประเภท word processor ที่ใช้เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย หรือจะใช้สำหรับแต่งนิยายก็ยังได้ เป็นหนึ่งในโปรแกรม ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง หลากหลายเวอร์ชั่น แต่อย่างไรก็ตาม โดยหลักการ ถ้าเราศึกษาไมโครซอฟท์เวิร์ดเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่ง เราก็จะสามารถเรียนรู้เวอร์ชั่นอื่นๆ ได้ค่อนข้างง่าย เพราะส่วนใหญ่เวอร์ชั่นใหม่ๆ ก็จะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มเติมเสียมากกว่าการลบออกไป

โฟลเดอร์ คือ ไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากมีการจัดเก็บไฟล์ต่างๆ ไว้ในโฟลเดอร์อย่างเป็นหมวดหมู่จะทําให้ข้อมูลที่ได้มีความเป็นระเบียบ ทําให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยในโฟลเดอร์สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ย่อยๆ ได้ตามต้องการ เพื่อใช้เก็บไฟล์ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน


เอกสาร คือ กระดาษหรือวัตถุใดๆ ที่ได้ถูกบันทึกหรือทําให้ปรากฏด้วยการเขียน พิมพ์ ถ่ายรูป บันทึก ให้ปรากฏเป้นข้อมูลข่าวสาร ตัวเลข แผนผังหรือสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทําให้เกิดความหมาย เพื่อให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจมากขึ้น

โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีมากับโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows เป็นโปรแกรมวาดภาพ สามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน นักเรียนระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะมีสีสันสวยงาม ทั้งสามารถสร้างทักษะการใช้ Mouse และ Keyboard และยังพิมพ์ผลงานออกมาทางเครื่องพิมพ์ (Printer) ได้อีกด้วย

โปรแกรมเพนต์ คือ โปรแกรมพื้นฐานสําหรับการวาดภาพหรือการออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ที่มีรายละเอียดไม่ซับซ้อนมาก จัดอยู่ในกลุ่มโปรแกรมวาดภาพระบายสีที่มีความสามารถในการสร้างภาพอย่างง่าย และแก้ไขภาพที่สร้างขึ้นเอง หรืออาจนํารูปภาพมาจากที่อื่นเพื่อตกแต่งด้วยการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในโปรแกรมเป็นตัวช่วยทําให้สวยงามตามที่ต้องการ และผู้เข้าใช้งานจะได้มีโอกาสฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ เมื่อตกแต่งเสร็จแล้วสามารถนําไปประกอบเอกสารอื่นๆ ได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel

โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office เหมาะสำหรับการจัดสร้างงานนำเสนอข้อมูล (Presentation) สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดทำ Slide Show การออกแบบแผ่นพับ เป็นต้น

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
User Avatar
About ครูออฟ 1052 Articles
https://www.kruaof.com