วิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์

21 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0

การเขียนรายงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการเรียนของนักเรียนที่จะต้องมีการจัดวางรูปแบบและโครงสร้างของบทความให้ถูกต้อง ซึ่งการเขียนรายงานที่ถูกต้องควรมีรูปแบบ ดังนี้ ปกใส (กระดาษใส ขนาด A4 ปกป้องการเปียกน้ำ หรือเลอะสิ่งสกปรก) ปกนอก หน้ารองปก (กระดาษเปล่า) หน้าปกใน (รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว) [ อ่านต่อ ]

ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6

10 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจส่วนประกอบของโปรแกรมและสามารถบอกขั้นตอนการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้ เช่น กำหนดพื้นที่เพื่อแก้ไขภาพ, สร้างข้อความและเปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพได้ (K) เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้แถบเมนูและแถบเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photos [ อ่านต่อ ]

ขนาดและความละเอียดของภาพ

10 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนอธิบายวิธีการตั้งค่าการภาพที่มีขนาดตามต้องการในโปรแกรม Photoshop CS6 ได้ นักเรียนเลือกใช้ กำหนด ปรับขนาดภาพต้องการในโปรแกรม Photoshop CS6 ได้ ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีความรับผิดชอบ รู้จักการกำหนดขนาดของงานที่เราต้องการจะสร้าง File > New หรือ [ อ่านต่อ ]

การเลิกใช้งานโปรแกรม

2 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0

เมื่อเราต้องการเลิกใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ดำเนินการดังนี้ คลิกเลือกคำสั่ง File –> Exit  หรือคลิกเมาส์ที่เครื่องหมาย กากบาท ด้านบนขวา จากนั้นโปรแกรมจะปิดโดยอัตโนมัติ

บันทึกไฟล์ทับของเดิม

2 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0

การเปิดไฟล์ภาพมาตกแต่งสี,แสงเงาหรือกำหนดค่าเอฟเฟ็กต์ให้กับภาพแต่ไม่ได้ใช้คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างเลเยอร์(เลเยอร์คือชั้นที่จัดวางรูปภาพ)หรือสร้างกราฟิกอื่นๆเพิ่มเติมในภาพเมื่อเลือกคำสั่ง File>Saveโปรแกรมจะให้บันทึกทับชื่อไฟล์เดิมรูปแบบเดิม(จะไม่มีไดอะล็อกบ๊อกซ์SaveAs เปิดขึ้นมาหากไม่ต้องการให้ทับไฟล์เ [ อ่านต่อ ]

การบันทึกงานบันทึกไฟล์ Photoshop(.PSD)

2 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0

การแก้ไขไฟล์ภาพโดยการสร้างกราฟิก เพิ่มการตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของไฟล์ภาพที่มีผลกับโครงสร้างเดิมของภาพเมื่อเลือกคำสั่ง File > Save จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Save As ขึ้นมาโดยจะเลือกรูปแบบของไฟล์เป็น Photoshop (*.PSD, *.PDD) เป็นค่าพื้นฐานดังนี้           คุณสมบัติของไฟล์ PSD จะเก็บรายละเอียดการทำ [ อ่านต่อ ]

การย่อ-ขยายภาพ

2 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0

เราต้องการแก้ไขขนาดรูปภาพที่เราได้เปิดขึ้นมาให้ตรงกับความต้องการให้คลิกที่เมนู Image -> Image Size  จะปรากฏวินโดว์ Image Size จากนั้นให้กำหนดขนาดของรูปภาพเปิดภาพที่เราต้องการจะย่อหรือขยาย ขนาด ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 ไปที่เมนู Image => Image Size หรือกดปุ่ม Alt + Ctrl + I จากรูปจะได้ค่าดังนี้ Pixe [ อ่านต่อ ]

การเปิดไฟล์ภาพ

2 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0

เมื่อเรามีรูปภาพ เช่น ภาพถ่ายซึ่งต้องการนามาปรับแต่งเพิ่มเติมเราจะต้องทำการเปิดไฟล์รูปภาพนั้นขึ้นมา จากนั้นค่อยกำหนดรูปแบบการปรับแต่งตามความต้องการการเปิดไฟล์รูปภาพทำได้โดยคลิกที่เมนู File->Open จะปรากฏวินโดว์ Open จากคลิกเลือกชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการเมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Open ถ้าต [ อ่านต่อ ]

การสร้างและกำหนดขนาดไฟล์งานใหม่

2 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0

ในกรณีที่เราต้องการสร้างไฟล์งานใหม่ ให้คลิกเมนู   File  ->  New   และให้ผู้ใช้กาหนดขนาดของไฟล์งานใหม่โดยระบุชื่อไฟล์งาน ในช่อง Name ขนาดความสูงความกว้างของพื้นที่ทำงาน ในส่วน ImageSize ตามความต้องการ กำหนดลักษณะพื้นหลังในส่วน Contents โดย White (สีขาว), BackgroundColor (สีที่เรากำหนด) , Transparent [ อ่านต่อ ]

การเข้าสู่โปรแกรม Photoshop CS6

2 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0

1. >  ไปที่ ปุ่ม start 2. >  All program 3. > โฟลเดอร์ Adobe  master  collection cs6 4. >  Adobe  Photoshop CS 6   หมายเหตุ Adobe Photoshop CS 6 จะมีทั้ง 36 bit และ 64 bit  คือ Adobe Photoshop CS 6จะเป็น 32 bit ส่วน AdobePhotoshopCS6 (64bit)  จะเป็น 64 [ อ่านต่อ ]