หน่วยที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 EP.1

หน่วยที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 EP.1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) หน่วยที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาการคำนวณ

เนื้อหา
1. ประเภทข้อของข้อมูล
2. ลักษณะของข้อมูลที่ดี
3. ประโยชน์ของข้อมูล
4. แหล่งข้อมูล

ใบงาน…. คลิกที่นี่ทำใบงาน

คลิปสำหรับสมัครเมล์น่ะ

About the author