1. ข้อมูล

พฤษภาคม 22, 2018 ครูออฟ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   –   อธิบายความหมายของข้อมูลและการรับรู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง