เทคโนโลยี 2 ป.5

แผนการจัดกิจกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน วันที่จัดกิจกรรม
1รู้จักกับโปรแกรม Scratchใบงานที่ 1
2การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch
3การทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)ใบงานที่ 2
4การทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำตามเงื่อนไข (Decision)ใบงานที่ 3
5ส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Scratchใบงานที่ 4
6การสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้โปรเจ็กต์ (Project)
7สคริปต์ (Script)ใบงานที่ 5
8Sprite & Stage
9Event & Motionใบงานที่ 6
10Looks & Sound
11Control & Operatorsใบงานที่ 7-8
12Sensing & Variable
13ส่วนขยาย (Extension)ใบงานที่ 9
14micro:bit Extension
15Tutorials
16สร้างเกมไล่ล่า
17อัลกอริทึม (Algorithm)ใบงานที่ 10
18ออกแบบโปรแกรม (Design  Program)ใบงานที่ 11
19เขียนโปรแกรม  (Program Coding)ใบงานที่ 12
20นำเสนอโปรแกรม (Program Present)ใบงานที่ 13
Print Friendly, PDF & Email