การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

แบบทดสอบก่อนเรียน

  ว 4.2 ป.6/1

ตอนที่ 1.1 การออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา 

  • 1.1.1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 1.1.2 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา
  • 1.1.3 แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ และเงื่อนไข
  • 1.1.4 การพิจารณากระบวนการทำงานที่มีการทำงานแบบวนซ้ำหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะช่วยให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • 1.1.5 ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าที่ต้องการให้เร็วที่สุด การทายเลข 1-1,000,000 โดยตอบให้ถูกภายใน 20 คำถาม การคำนวณเวลาในการเดินทาง โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลาจุดหยุดพัก
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
          ว 4.2 ป.6/1     ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com