หน่วยที่ 1 ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ป.5

เมื่อผู้เรียนศึกษาเรื่อง “ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย” แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ระบบย่อยอาหาร เป็นระบบที่เปลี่ยนอาหารที่รับประทานให้เป็นสารอาหารที่ทำให้ร่างกายดูดซึมได้ง่าย ดังนั้น จึงต้องดูแลรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ เป็นระบบที่กรองของเสียออกจากร่างกายในรูปแบบของน้ำและช่วยควบคุมปริมาณของน้ำในร่างกายให้เหมาะสม ดังนั้น จึงควรดูแลรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ทำงานได้ตามปกติ

เมื่อผู้เรียนศึกษาเรื่อง “ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย” แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

     1.  การอดอาหาร ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างไร
     2.  การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน สามารถทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้หรือไม่ อย่างไร
     3.  การกลั้นปัสสาวะ ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง
     4.  การรับประทานอาหารรสเค็มจัด เสี่ยงต่อการเกิดโรคใด

เนื้อหาเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย จำนวน 2 ชั่วโมง

  1. ระบบย่อยอาหาร
  2. วิธีดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานตามปกติ
  3. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
  4. วิธีดูแลระบบขับถ่ายปัสสาวะให้ทำงานตามปกติ

การประเมิน หน่วยที่ 1 ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย

มาตรฐานตัวชี้วัดคะแนนเก็บสอบปลายภาค
พ1.1ป.5/1 อธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
82
ป.5/2 อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ82

About ครูออฟ 907 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.