การดูแลแปลงเพาะกล้า

การดูแลแปลงเพาะกล้า

เพราะเหตุใดเราจึงต้องดูแลแปลงเพาะกล้า

นอกเหนือจากการรดนํ้าต้นไม้และ
การกําจัดวัชพืช ยังมีวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้า เช่น การพรวนดิน การใส่ปุ๋ย

ขึ้นหน้าบน