No Image

แนวข้อสอบเทคโนโลยี ป.4 เทอม 2

22 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

1. ลักษณะของการสร้างงานนำเสนอ โดยเลือกใช้ Blank Presentation คือข้อใด     ก. แผ่นสไลด์เปล่า     ข. แผ่นสไลด์ที่มีการตกแต่งกราฟิก     ค. แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ และโครงเนื้อหา     ง. แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ โครงเนื้อหา และมีการตกแต่งกราฟิก 2. หากต [ อ่านต่อ ]

การประดิษฐ์ของเล่น

17 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

ที่บ้านของนักเรียนมีของเล่นอะไรบ้าง ของเล่นแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่ หากนําราคาของเล่นทุกชิ้นในบ้านของนักเรียนมารวมกันทั้งหมดจะมีราคาเท่าไหร่ ของเล่นแต่ละชิ้นมักจะมีราคาแพง หากนําราคาทุกชิ้นมารวมกันจะพบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนเสียเงินไปจํานวนมากกับการซื้อของเล่น หน้าที่ของนักเรียน คือควรช่วยพ่อแม่แบ่งเบ [ อ่านต่อ ]

วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์

17 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

ในท้องถิ่นของนักเรียนมีวัสดุอะไรบ้างที่เป็นวัสดุธรรมชาติ นักเรียนคิดว่ากระดาษเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์ ในอดีตกระดาษเป็นวัสดุธรรมชาติ เพราะทํามาจากต้นไม้เท่านั้น แต่ปัจจุบัน กระดาษเป็นวัสดุสังเคราะห์ เพราะทํามาจากต้นไม้เพียงร้อยละ 70-95 แล้วแต่ชนิดของกระดาษ และมีการเติมสาร เช่น ผง [ อ่านต่อ ]

กระบวนการทำงานประดิษฐ์

17 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

ความคิดสร้างสรรค์มีความสําคัญในการทํางานประดิษฐ์อย่างไร ความคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการทํางาน เพราะจะช่วยให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาแปลกใหม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลงานที่ดีขึ้นส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางสมองและสามารถรับมือกับสถานกรณ์ต่างๆ ได้ดีอีกด้วย ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดของสมอ [ อ่านต่อ ]

การดูแลแปลงเพาะกล้า

17 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

เพราะเหตุใดเราจึงต้องดูแลแปลงเพาะกล้า นอกเหนือจากการรดนํ้าต้นไม้และการกําจัดวัชพืช ยังมีวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้า เช่น การพรวนดิน การใส่ปุ๋ย

No Image

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

15 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

นับตั้งแต่มีการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกมาจนกระทั่งปัจจุบัน เราสามารถแบ่งยุคของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุคต่างๆ ได้ 5 ยุค โดยพิจารณาจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1  เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในช่วง ค.ศ 1951 – 1958 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสูญญากาศ (Vacuun [ อ่านต่อ ]

No Image

AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์

15 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่จำลองความฉลาดของมนุษย์ โดยการพัฒนาระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถในการรับรู้ เรียนรู้ ใช้เหตุผล และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และผลลัพธ์ของทางเลือกนั้น ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ภายใต้ส [ อ่านต่อ ]

No Image

แนวข้อสอบวิชา การงานอาชีพ ป.5

15 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

ตอนที่ 1 ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการซ่อมแซมของใช้ในบ้านได้ถูกต้องที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าคือสิ่งใด การซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน จะต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก นภาศึกษาวิธีการซ่อมแซมเตารีด นภากำลัง ปฏิบัติงานตามขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน การลำดับขั้นตอนการทำงานตั้งแ [ อ่านต่อ ]