อันธพาลในโลกไซเบอร์

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

 

สื่อสำหรับการวางแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลายนี้แสดงให้เห็นผลกระทบของการทำร้ายทางโลกไซเบอร์ และนักเรียนกลายมาเป็นอันธพาลในโลกไซเบอร์ได้อย่างไร สื่อนี้นำเสนอประเด็นสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งทักษะทางสังคมและส่วนตัวของมนุษย์ ชมละครที่แสดงในชั้นเรียนวิชาสุขศึกษา ที่โรงเรียนเบรดอน ฟอเรสต์เมืองปูร์ตัน แสดงให้เห็นอันธพาลในโลกไซเบอร์ที่นำภาพไปลงในอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของภาพ ทั้งนี้ในการสร้างสตอรี่บอร์ดได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด้วย ที่โรงเรียนประถมศึกษาโบสถ์แห่งอังกฤษเซนต์ มารี ในเมืองปูร์ตัน นักเรียนสร้างละครเพื่อเรียนเรื่องการกลั่นแกล้งกันทางโลกไซเบอร์ และทำรายการสิทธิ และความรับผิดชอบเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ เอลเลน เฟอร์กูสัน ผู้จัดการการศึกษาเครือข่ายเยาวชนพร้อมให้คำแนะนำผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในการรับมือกับการกลั่นแกล้งกันทางโลกไซเบอร์

 

http://www.dlit.ac.th/pages/plc/viewplc.php?lid=1&lname=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9&cid=01&subjectid=07&gradeid=%E0%B8%9B.1%20-%20%E0%B8%9B.6&plcid=001501&title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
User Avatar
About ครูออฟ 1052 Articles
https://www.kruaof.com