10 เทคนิคบน Microsoft Word ที่ทำให้เราทำงานได้เร็วมากขึ้น

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

สำหรับ 10 เทคนิคที่นำมาฝากคราวนี้ มีตามนี้เลย

1. คัดลอกและวางรูปแบบและสีของตัวอักษร (Font style)

เลื่อน Cursor มาที่ตัวอักษรหรือข้อความที่ต้องการคัดลอกรูปแบบแล้วกดปุ่ม CTRL + SHIFT + C

ภาพการกดปุ่ม CTRL + SHIFT + Cและระบายเลือกข้อความที่ต้องการทำให้รูปแบบให้เหมือนกับต้นฉบับโดยการกดปุ่ม CTRL + SHIFT + V

2. ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง

เลือกที่รูปทุกรูปแล้วไปที่คำสั่ง Compress Picture ใน Tab “Format” จะทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงอย่างมาก เนื่องจากไฟล์รูปภาพถูกลดขนาดลง

3. ทำให้ข้อความเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นโดยใช้ Hot Key บน Keyboard

เพียงแค่ระบายข้อความแล้วกด CTRL + SHIFT + < เพื่อให้ข้อความเล็กลง

ภาพการกด CTRL + SHIFT + <และกด CTRL + SHIFT + > เพื่อให้ข้อความใหญ่ขึ้น

ภาพการกด CTRL + SHIFT + >

4. เลือกข้อความที่ไม่อยู่ติดกัน

โดยการกดปุ่ม SHIFT และ CTRL พร้อมกับระบายเลือกข้อความที่ต้องการ

ภาพการกด CTRL + SHIFT เพื่อเลือกข้อความ
ภาพการเลือกข้อความที่อยู่ไม่ติดกัน

5. เลื่อน Cursor แบบรวดเร็วไปทีละข้อความ

โดยการกดปุ่ม CTRL ค้างไว้และใช้ลูกศรซ้ายหรือขวาในการเลื่อน Cursor จะทำให้ Cursor ขยับไปทีละข้อความ

6. ไปที่เอกสารหน้าแรกและหน้าสุดท้ายแบบรวดเร็ว

โดยการกดปุ่ม CTRL + HOME เพื่อไปหน้าแรกของเอกสาร

ภาพการกดปุ่ม CTRL + HOME

และกดปุ่ม CTRL + END เพื่อไปหน้าสุดท้ายของเอกสาร

ภาพการกดปุ่ม CTRL + END

7. จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ชิดซ้ายหรือชิดขวา

ระบายเลือกข้อความไว้ก่อนและกดคีย์บอร์ดตามที่ต้องการ

กด ALT + L เพื่อจัดให้ข้อความอยู่ชิดซ้าย

กด ALT + E เพื่อจัดให้ข้อความอยู่กึ่งกลาง

กด ALT + R เพื่อจัดให้ข้อความอยู่ชิดขวา

8.  เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่

โดยการเลือกข้อความที่ต้องการแล้วกด SHIFT + F3 ข้อความจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามที่ต้องการ

ภาพการกดปุ่ม SHIFT + F3

9. ปรับรูปแบบตัวอักษรให้เป็นแบบปกติ (Normal)

โดยการระบายเลือกข้อความแล้วกดปุ่ม CTRL + SHIFT + N ข้อความที่จัดรูปแบบจะถูกปรับให้เป็นรูปแบบปกติ (Normal)

ภาพการกดปุ่ม SHIFT + CTRL + N

10. สลับการทำงานไปยังเอกสารอื่น

ทำได้โดยการกดปุ่ม CTRL + F6 บนคีย์บอร์ด จะทำให้เราสามารถสลับหน้าจอไปยังเอกสารอื่นได้

ภาพการกดปุ่ม CTRL + F6

ได้เทคนิคเพิ่มเติมไป น่าจะทำให้ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นไปอีกนะครับ

ภาพโดยนักเขียน

หมีขั้วโลก ทอดกรอบ〔´(エ)`〕

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
User Avatar
About ครูออฟ 1052 Articles
https://www.kruaof.com