การกำหนดตัวแปร

การกำหนดตัวแปร เป็นการกำหนดค่าข้อมูลเข้า หรือระบุค่าของข้อมูล โดยการกำหนดค่าตัวแปรในโปรแกรมภาษา Scratch สามารถทำได้ดังนี้

  1. คลิกที่ กลุ่มบล็อกคำสั่ง Variable
  1. คลิกสร้างตัวแปรใหม่ หรือ กำหนดค่า ตัวแปรตามกลุ่มบล็อกที่กำหนดให้ไว้แล้ว
  1. เขียนชื่อตัวแปรที่ต้องการ จะใช้ภาษาใดๆ ก็ได้

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email