การกำหนดตัวแปร

การกำหนดตัวแปร เป็นการกำหนดค่าข้อมูลเข้า หรือระบุค่าของข้อมูล โดยการกำหนดค่าตัวแปรในโปรแกรมภาษา Scratch สามารถทำได้ดังนี้

Print Friendly, PDF & Email