วิธีการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้โปรเจ็กต์

การสร้างโปรเจกต์ (Project) เป็นการเขียนสคริปต์ หรือชุดคำสั่งสำหรับตัวละครหรือเวที เพื่อสั่งให้ตัวละคร หรือเวทีทางานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยการเลือกสคริปต์จากกลุ่มบล็อก

การบันทึกโปรเจ็กต์ (Project) มีขั้นตอน ดังนี้

  1. คลิกเมนู File
  2. เลือก Save to your Computer
  3. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึก
  4. พิมพ์ชื่อโปรเจกต์
  5. คลิก Save โปรเจกต์จะถูกบันทึกไว้ที่โฟลเดอร์ที่เลือก

การเรียกใช้โปรเจ็กต์ (Project) เป็นการเรียกใช้โปรเจ็กต์ ที่เคยบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

  1. คลิกเมนู File
  2. เลือก Load from your Computer
  3. เลือกโปรเจ็กต์
  4. คลิก Open
คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email