การตรวจสอบข้อผิดพลาด

การเขียนโปรแกรมบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการเขียนลำดับขั้นตอนการประมวลผลผิด เรียงลำดับของคำสั่งผิด เมื่อพบว่าผลการทำงานของโปรแกรมผิดพลาดหรือเกิดข้อสงสัยว่าโปรแกรมทำงานถูกต้องหรือไม่ อาจทำโดยการตรวจสอบผลลัพธ์ของการทำงานทีละขั้นตอน

นักเรียนต้องการเขียนโปรแกรม ให้ผึ้งเดินทางไปเก็บน้ำหวาน และผลิตน้ำผึ้ง โดยการทำงานแบบวนซ้ำ แต่โปรแกรมทำงานผิดพลาด นักเรียนต้องหาข้อผิดพลาด โดยตรวจสอบการทำงาน ทีละคำสั่ง หรือตรวจสอบ จากอัลกอริทึมทีละขั้นตอน ดังนี้

ถ้าพิจารณาทีละคำสั่งที่ตำแหน่งต่าง ๆ จะพบว่าคำสั่งที่ 3 ผึ้งจะหันขวา ซึ่งเป็นการทำงานที่ผิดพลาดจึงต้องแก้ไขเป็นหันซ้าย และคำสั่งที่ 6 ผึ้งจะหันซ้ายให้แก้เป็นหันขวา จะทำให้การเดินทางของผึ้งถูกต้อง การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน ถ้าเราแก้ปัญหาของผู้อื่น หรือฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมจะต้องพิจารณาทีละคำสั่ง และจะต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเราแก้ปัญหาของผู้อื่นหรือฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email