เครือข่ายคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบก่อนเรียน

ตอนที่ 2.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

  • 2.1.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
  • 2.2.2 การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

ตอนที่ 2.2 มารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 2.2.1 มารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 2.2.2 การส่งข้อความลูกโซ่
แบบทดสอบหลังเรียน
Print Friendly, PDF & Email