ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม scratch

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม scratch

หมายเลข 1 คือ เปลี่ยนภาษา ซึ่งมีให้เลือกถึง 64 ภาษาด้วยกัน

หมายเลข 2 คือ เมนูบันทึก เมนูเรียกเปิดงานเก่า เมนูแก้ไข และเมนูตัวอย่างชิ้นงานของคนอื่นที่ได้สร้างไว้

หมายเลข 3 คือ หมวดหมู่บล็อกโค้ดคำสั่ง ที่ภายในถูกบรรจุคำสั่งย่อย ๆ เอาไว้

หมายเลข 4 คือ ปรับแต่งแก้ไขตัวละลร หรือพื้นหลังที่เราเลือก

หมายเลข 5 คือ คำสั่งการจัดการเกี่ยวกับเสียง เช่นการปรับแต่งเสียง การบันทึกเสียง การลบ การตัดเสียง

หมายเลข 6 คือ พื้นที่ในการวางบล็อกคำสั่ง

หมายเลข 7 คือ ปุ่มสั่งให้โปรแกรมทำงานและสั่งให้โปรแกรมหยุดทำงาน

หมายเลข 8 คือ เวทีแสดงผล 

หมายเลข 9 คือ ปุ่มการแสดงผล การปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของโปรแกรม scratch

หมายเลข 10 คือ ปุ่มย่อ ขยาย กึ่งกลางพื้นที่วางบล็อกคำสั่ง

หมายเลข 11 คือ ตัวละคร รูปพื้นหลัง รูปภาพ หรือวัตถุที่เรานำเข้ามา

หมายเลข 12 คือ นำเข้าตัวละคร

หมายเลข 13 คือ นำเข้าภาพพื้นหลัง

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email