แบบทดสอบหน่วยที่ 1 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

13 มิถุนายน 2015 ครูออฟ 0

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ม.2 1. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์ ก. โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ข. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ค. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ง. บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ 2. ส่วนประกอบหลักของ อินโฟกราฟิกส์ คือ ก. Microsoft Office 2013 ข. โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ค. เนื้อหาที่เป็น ข้อมูล [ อ่านต่อ ]

เริ่มโพสเนื้อหาบทเรียนกันสักทีนะ

1 มิถุนายน 2015 ครูออฟ 0

เริ่มโพสเนื้อหบทเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาสักทีนะครับ คราวนี้เริ่มจากชั้นมัธยมก่อนละกัน เพราะอะไรหรือ เพราะมัธยม ไม่ค่อยได้เรีนย ได้ศึกษากันเท่าไร เลยทำสื่อการสอนไว้ให้เค้ามาศึกษาเองดีกว่าครับ  

บทเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

16 พฤษภาคม 2015 ครูออฟ 0

พอดีครูท่องเว็บไซต์ ไปเรื่อย ๆ ไปเจอบทเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บหนึ่ง น่าสนใจดี เป็นบทเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องศึกษาในชั้น ม.2 พอดี เลยเอามาแปะไว้ในเว็บของครูออฟก่อน เพราะ เดียวครูจะนำเนื้อหาของครูมณีรัตน์มาเรียบเรียงเขียนใหม่ในสไตส์ของครูออฟเอง 555 !

เว็บครูออฟ ทำใหม่อีกแหละ คราวนี้ตรงกับหลักสูตรเลยคราวนี้

11 พฤษภาคม 2015 ครูออฟ 0

เว็บครูออฟ ทำใหม่อีกแหละ คราวนี้ตรงกับหลักสูตรเลยคราวนี้ โดยสื่อนี้จะให้ผู้เรียน ศึกษาด้วยตนเอง พร้อมกับทำสมุดใบงานที่ครูแจกให้ ระดับการศึกษาที่เรียนคือ ป.3 – ม.3 ครับ  

สวัสดีชาวโลก – -‘

11 พฤษภาคม 2015 ครูออฟ 0

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ