• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
12 ข้อที่ชาวเน็ตควรรู้เกี่ยวกับพรบ.ลิขสิทธิ์

12 ข้อที่ชาวเน็ตควรรู้เกี่ยวกับพรบ.ลิขสิทธิ์

1. “รูปของเรา ลิขสิทธิ์ของเรา” รูปภาพ ข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ คลิป ของเรา ที่เราถ่ายเอง หรือ จ้างถ่ายจ้างผลิต เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยอัตโนมัติทันที – สำนักข่าว เว็บไซต์ข่าว สื่อใดๆ จะเอาไปใช้งาน “ต้องขออนุญาตเราก่อน” และคุณสามารถให้พวกเขาใช้ฟรีๆ ได้ หรือ จะเจรจาขอส่วนแบ่ง […]

แป้นพิมพ์ (Keyboard)

แป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าข้อมูลเพื่อสั่งให้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดำเนินการและแสดงผลออกทางจอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้าย ๆ กับแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด กล่าวคือ มีแต่ละแป้นพิมพ์ตัวอักษรแถวบนหรือแถวล่างได้ แต่แป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีประมาณ 101-104 แป้น แป […]

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ม.2 1. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์ ก. โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ข. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ค. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ง. บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ 2. ส่วนประกอบหลักของ อินโฟกราฟิกส์ คือ ก. Microsoft Office 2013 ข. โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ค. เนื้อหาที่เป็น ข้อมูล […]

เริ่มโพสเนื้อหาบทเรียนกันสักทีนะ

เริ่มโพสเนื้อหาบทเรียนกันสักทีนะ

เริ่มโพสเนื้อหบทเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาสักทีนะครับ คราวนี้เริ่มจากชั้นมัธยมก่อนละกัน เพราะอะไรหรือ เพราะมัธยม ไม่ค่อยได้เรีนย ได้ศึกษากันเท่าไร เลยทำสื่อการสอนไว้ให้เค้ามาศึกษาเองดีกว่าครับ  

บทเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

พอดีครูท่องเว็บไซต์ ไปเรื่อย ๆ ไปเจอบทเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บหนึ่ง น่าสนใจดี เป็นบทเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องศึกษาในชั้น ม.2 พอดี เลยเอามาแปะไว้ในเว็บของครูออฟก่อน เพราะ เดียวครูจะนำเนื้อหาของครูมณีรัตน์มาเรียบเรียงเขียนใหม่ในสไตส์ของครูออฟเอง 555 !

เว็บครูออฟ ทำใหม่อีกแหละ คราวนี้ตรงกับหลักสูตรเลยคราวนี้

เว็บครูออฟ ทำใหม่อีกแหละ คราวนี้ตรงกับหลักสูตรเลยคราวนี้ โดยสื่อนี้จะให้ผู้เรียน ศึกษาด้วยตนเอง พร้อมกับทำสมุดใบงานที่ครูแจกให้ ระดับการศึกษาที่เรียนคือ ป.3 – ม.3 ครับ