รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม

รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ศึกษาข้อมูลในพื้นที่ปัจจุบันรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต รูปถ่ายทางอากาศ มีทั้งถ่ายมุมสูงจากเครื่องบิน โดรน หรือบนยอดเขา ส่วนภาพจากดาวเทียมเป็นภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมซึ่งโคจรอยู่นอกโลกแสดงข้อมูลพื้นผิวโลกได้กว้างขวางอย่างละเอียด

การศึกษารูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ต้องแปลความจากรูปถ่ายหรือภาพถ่ายจึงจะเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในพื้นที่

ตัวอย่างรูปถ่ายทางอากาศบริเวณโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ภาพจากดาวเทียมสามารถใช้ประโยชน์ในการสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณกว้างได้ดี ตัวอย่างภาพจากดาวเทียมบริเวณทะเลสาบสงขลาทำให้ทราบภูมิประเทศหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดทะเลสาบ คือ สันทรายชายฝั่งทะเลเชื่อมเกาะปิดปากอ่าว ทำให้เกิดทะเลสาบน้ำกร่อยอยู่ภายในสันทรายชายฝั่ง จากภาพถ่ายทำให้ทราบความสัมพันธ์เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งว่า ทะเลน้อย อยู่ทางเหนือ และทะเลสาบสงขลาอยู่ทางใต้ รวมทั้งหมดเรียกว่า ทะเลสาบสงขลา จากภาพถ่ายดาวเทียม ทำาให้ทราบว่านในทะเลสาบขุ่นและมีตะกอนมาก

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email