การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch

ผู้สอนผู้เรียนเล่นเกม ที่สร้างจาก โปรแกรม Scratch เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน จากลิงค์ https://scratch.mit.edu/projects/10118230/ 

โปรแกรม Scratch เป็นการใช้บล็อกคำสั่งในการเขียนคำสั่งให้ตัวละครทำตามที่ต้องการได้ โดยวิธีการใช้งานโปรแกรม Scratch สามารถใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์ (Online) และ แบบออฟไลน์ (Offline) โดยการเข้าใช้งานออนไลน์ สามารถเข้าได้ที่ลิงค์ https://scratch.mit.edu/ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ได้ที่ลิงค์ https://scratch.mit.edu/download

โดยสรุป โปรแกรม Scratch สามารถใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์ (Online) และ แบบออฟไลน์ (Offline) โดยการเข้าใช้งานออนไลน์ สามารถเข้าได้ที่ลิงค์ https://scratch.mit.edu/ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ได้ที่ลิงค์https://scratch.mit.edu/download

คลิกเรื่องต่อไป

Print Friendly, PDF & Email