3 มีนาคม 2021

เทคโนโลยี 3 ป.6

ภาคเรียนที่1

ภาคเรียนที่2

  1. การออกแบบหน้าปก
  2. การออกแบบแผนผัง
  3. การสร้างกราฟแผนภูมิ
  4. การทำ Electronic portfolio

ขึ้นหน้าบน