โครงสร้างแบบมีทางเลือก

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องมีการกำหนดโครงสร้างการทำงานแบบมีเงื่อนไขในลักษณะของโครงสร้างแบบ
มีทางเลือก เพื่อใช้ในการตัดสินใจการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างแบบมีทางเลือก

8-7-2559 14-09-31

8-7-2559 14-11-36

 

8-7-2559 14-16-00

 

 

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
User Avatar
About ครูออฟ 1052 Articles
https://www.kruaof.com