1.1.2 ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ 6-12 ชิ้น การแต่งตัวมาโรงเรียน

เกมการแก้ปัญหา

  • เกมการแก้ปัญหาสามารถช่วยพัฒนาการคิด และทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินได้จริงหรือไม่
เกมจับผิดภาพ
เกมปริศนาทายคำ
เกมเททริส
เกมบันไดงู
เกมตัวต่อ 7 ชิ้น
เกมเขาวงกต
  • จากภาพนักเรียนคิดว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูป
  • หากมองภาพจากด้านบนจะเห็นเป็นภาพอะไร

นักเรียนร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์ภาพบล็อกสี่เหลี่ยม สีม่วง สีเขียว สีแดง และสีเหลือง ที่นำมาวางเรียงต่อกัน 4 ชุด แล้วตอบคำถาม

  • ถ้าวางบล็อกต่อไปทางขวาอีกสองชุดนักเรียนคิดว่า แต่ละบล็อกจะเป็นสีอะไร
  • หากต้องการวางบล็อกให้เรียงสีเหมือนกับชุดที่ 3 และ 4 ใน 4 ชุดแรก จะต้องเรียงบล็อกไปอีกกี่ชุด

สรุป เกมการแก้ปัญหาเป็นการฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนของการแก้ปัญหาซึ่งเกมการแก้ปัญหาจะมีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น เกมจับผิดภาพ เกมปริศนาทายคำ เกมบันไดงู เกมเขาวงกต เกมเททริส และเกมตัวต่อ 7 ชิ้น ที่นำมาใช้ในการฝึกคิดแก้ปัญหาและยังทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย

About ครูออฟ 907 Articles
https://www.kruaof.com