วิทยการคำนวณ ป.4

5. การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต (Flowchart)

15 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายความหมายของการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ตได้ (K) อภิปรายเกี่ยวกับการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต (P) เห็นความสำคัญของการใช้อัลกอริทึมในการแก้ไขปัญหา (A) คำถามประจำเรื่อง อัลกอริทึมช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร เนื้อหาที่เรียนรู้  การแสดงอั [ อ่านต่อ ]

4. กิจกรรม ครั้งที่ 1

15 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0

ให้นักเรียนวิเคราะห์ระยะทางที่ผีเสื้อจะบินไปหาดอกไม้ที่ใกล้และเร็วที่สุด เรามีเกมส์ให้เล่นน่ะ https://game.lesson2plan.com/

3. การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจําลองหรือซูโดโค้ด (Pseudocode)

15 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0

การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจําลองหรือซูโดโค้ด (Pseudocode) คือ การอธิบายด้วยรหัส โดยเราสามารถกำหนดรหัส จำลอง ขึ้นเองได้ ยกตัวอย่างเช่น ให้นักเรียนเล่นเกมส์ นี้ แล้วให้นักเรียนอธิบายวิธีที่สามารถทำให้แมวไปจับแมงปอได้

2. การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ (Natural Language)

15 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0

การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ (Natural Language)  คือ การใช้ข้อความแสดงขั้นตอนการทำงาน มีส่วน ประกอบ 2 ส่วน คือ ลำดับ และขั้นตอนการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การต้มไข่   

วิทยการคำนวณ ป.4

1. อัลกอริทึม (Algorithm)

15 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายของเหตุผลเชิงตรรกะ และอัลกอริทึมได้ (K) บอกความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงตรรกะกับอัลกอริทึมได้ (K) อภิปรายเกี่ยวกับเหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึม (P) เห็นความสำคัญของการเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความและรหัสลำลอง (A) คำถามประจำเรื่อง ในชีวิตประจำวันเราสามารถนำ [ อ่านต่อ ]

8. การกำหนดระยะบรรทัด

11 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0

    การกำหนดระยะบรรทัดให้มีความห่างหรือชิดกันเพื่อให้มีระยะบรรทัดที่เหมาะสมกับขนาดของเอกสารที่ได้ ออกแบบไว้ มีขั้นตอนการทำโดยการคลุมข้อความที่ต้องการ กำหนดระยะบรรทัดและทำการคลิกเลือกปุ่มคำ สั่งและเลือกระยะห่างของบรรทัดดังนี้     > ตัวอย่าง ระยะห่าง 1.0             ปรับขนาดเป็นระยะห่าง 1.15 โดยคลิ [ อ่านต่อ ]

7. การจัดตำแหน่งกลุ่มข้อความ

11 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0

    การจัดตำแหน่งข้อความให้อยู่ตามตำแหน่งตามรูปแบบเอกสารที่ต้องการมีขั้นตอนการทำโดยการคลุมข้อความที่ต้องการจัดตำแหน่งและทำการคลิกเลือกปุ่มคำสั่งดังนี้         1.) การจัดข้อความชิดด้านซ้ายคลิกเลือกที่ปุ่มคำสั่ง         2.) การจัดข้อความชิดด้านขวา         3.) การจัดข้อความอยู่กึ่งกลางเอกสาร         4. [ อ่านต่อ ]

6. การจัดรูปแบบย่อหน้าปและการกั้นระยะ

11 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0

การกำหนดรูปแบบย่อหน้าและกำหนดระยะห่างของย่อหน้าจากระยะขอบซ้ายหรือระยะขอบขวาสามารถเพิ่มหรือลดการเยื้องของย่อหน้าหรือกลุ่มย่อหน้าภายในระยะขอบกระดาษนอกจากนี้ยังสามารถสร้างการเยื้องออก ซึ่งจะดึงย่อหน้าออกไปหาระยะขอบซ้าย ซึ่งบรรทัดแรกของย่อหน้าจะไม่เยื้อง แต่บรรทัดต่อๆไปจะเยื้อง การจัดรูปแบบย่อหน้าทำได้ [ อ่านต่อ ]

5. การปรับคุณลักษณะของข้อความ

11 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0

การปรับปรุงคุณลักษณะของข้อความเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับข้อความด้วยการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1.) Drag เมาส์คลุมข้อความที่ต้องการการตกแต่งจะปรากฏ มินิทูลบาร์ (Mini Toolbar) ขึ้นโดยอัตโนมัติให้ เลือกใช้ตามต้องการเครื่องมือ Mini toolbar เป็นแถบเล็กๆ ที่เก็บคำสั่งใช้งานบ่อยๆ จะแสดงหรือผู้ใช้ [ อ่านต่อ ]

4. การกำหนดขนาดเอกสาร

11 มิถุนายน 2018 ครูออฟ 0

โดยปกติแล้ว ส่วนใหญ่จะใช้ขนาด A4 ในการทำงาน โปรแกรม Microsoft Office Word ทุกเวอร์ชั่น จึงได้ตั้งค่ากระดาษมาตรฐานในเบื้องต้นมาเป็นขนาด A4 แต่ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนขนาดของกระดาษให้เหมาะสมกับงานเอกสารที่เราต้องการได้ โดยการกำหนดขนาดเอกสาร (Page setup) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.) คลิกที่ริบบอนเค้าโครงหน [ อ่านต่อ ]